<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Checklist voordelen S&OP planning

Sommige bedrijven hebben een goed ontwikkeld Sales & Operations Planning-proces (S&OP) als waarborg voor gestructureerde besluitvorming. Die bedrijven kijken integraal naar demand en supply, inclusief de financiële impact en risico’s op middellange termijn. De managers van deze bedrijven kunnen sturen op resultaten en staan echt aan het roer. Supply Chain Magazine en consultancybedrijf Involvation hebben een checklist ontwikkeld die inzicht geeft in de toegevoegde waarde en het potentieel van het huidige S&OP-proces.

SOP checklist

klik op het plaatje om als pdf te openen

eerder gepubliceerd in scm

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein