<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Integrated Business Planning: nu belangrijker dan ooit

Integrated Business Planning: een gouden toekomst

“Nu is écht iedereen overtuigd van de waarde van ons nieuwe IBP-proces!” vertelde de IBP-manager van een klant waar we afgelopen jaar een Integrated Business Planning (IBP) proces hebben opgezet. 

Door nú slimme keuzes te maken op het gebied van marktsegmenten, klantfocus, productiecapaciteit en voorraadmanagement voor het komende half jaar. En een inschatting voor wat hierna het verschil gaat maken voor dit bedrijf.

“Een jaar geleden hadden we dit nooit gedaan. Toen waren we alleen brandjes aan het blussen en liepen we altijd achter de feiten aan. Dat had ons in deze corona tijd flink kunnen opbreken...”

1182807_Involvation blog images_op1big_091421

Groeien door via IBP weer naar de lange termijn te kijken

Een herkenbaar verhaal. In deze crisistijd zitten veel bedrijven in de overlevingsmodus. De focus ligt op korte termijn schakelen en actie ondernemen. En terecht natuurlijk, want vaak gaat het letterlijk om overleven. 

Dit zogenaamde Opportunity Management is cruciaal in crisistijd. Management waarbij je op korte termijn zoekt naar kansen, opties en risicobeperking in vraag, aanvoer, productie en logistiek.

Wat is Integrated Business Planning?

Helaas laten veel organisaties in deze hectische en onzekere tijd de tactische planning varen of verslappen. Er is toch te veel onzekerheid en niemand weet hoe het de komende tijd gaat verlopen. Daarnaast is er zoveel stress en druk, dat er geen tijd is om wat verder vooruit te kijken. 

Juist nu is het belangrijk om – naast opportunity management – ook integraal naar tactische planning te kijken. Integrated Business Planning dus. Oftewel IBP. En met IBP in deze crisistijd bedoel ik 3 tot 12 maanden vooruitkijken. Uiteraard verschilt dit per markt.

Regeren is vooruitzien

IBP in crisistijd vergt wel een andere manier van kijken. Traditionele planning en ‘forecasting-methodieken’ werken onvoldoende. Maar met alleen gedetailleerde analyses gebaseerd op historie ga je de wedstrijd natuurlijk niet winnen. 

Slimmer is om op een ander (en hoger) aggregatieniveau je analyses te maken en deze vervolgens in scenario’s te verwerken. Hierbij maak je dingen inzichtelijk zoals:

  • markttrends;
  • klantontwikkelingen;
  • macro-economische ontwikkelingen;
  • regionale risico’s;
  • capaciteiten 
  • en het handelen van concurrentie en partners. 

Op basis van aannames kun je dan een aantal doorrekeningen en scenario’s maken. Deze vormen dan weer de basis om betere cross-functionele beslissingen te nemen. Denk hierbij aan beslissingen over vraagpatronen, aanvoer, capaciteiten, voorraden, alternatieven en werkkapitaal.

Effectief je business plannen, maak het inzichtelijk met IBP

Dit vraagt uiteraard wel kennis en inzicht in markten, ontwikkelingen en de capaciteiten, risico’s en mogelijkheden van je keten. Een effectief en efficiënt IBP-proces is daar bij uitstek geschikt voor. 

Sales, Finance, Operations, Supply Chain en Inkoop nemen hiervoor veel beter gefundeerde trade-off beslissingen. Dit door de juiste inzichten te geven in de aannames achter de scenario’s. En de organisatie kan bovendien tijdens een crisis significant beter presteren dan de concurrentie. Er zijn genoeg voorbeelden van organisaties die dit bewijzen. Integrated Business Planning is dus nu belangrijker dan ooit.

Gratis advies over Integrated Business Planning

Wat IBP voor jouw organisatie kan betekenen is misschien nog lastig te beoordelen. Een scan van de organisatie is om deze reden nooit overbodig. Met de roadmap Integrated Business planning helpen we je alvast op weg. 

 

Download de roadmap Integrated Business Planning

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein