<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Is Risk Management ook failliet gegaan?

Integendeel….. Wat hebben we een hectische tijd achter de rug in de financiële wereld. Het nieuws tuimelde over ons heen en was bijna niet bij te benen.

Mijn blik viel ook meerdere malen op het woord Risk Management in de kranten. Grote financiële instituties hebben hele afdelingen Risk Management en ondanks die afdelingen vallen de banken om als dominostenen.

U vraagt uzelf nu af, ik heb niet eens een functionaris Risk Management laat staan een afdeling, ben ik nu onverantwoord bezig? Alhoewel, bij die banken werkte het blijkbaar ook niet…

De vraag of u onverantwoord bezig bent, kan ik natuurlijk niet rechtstreeks beantwoorden met nee, want ik ken uw activiteiten en risico’s niet.

Hier raken we wel de kern, wat zijn uw risico’s en hoe neemt u maatregelen?

Even terug naar de financiële wereld. Waarom vallen banken om: aan de 8%-eigenvermogeneis (Basel II) kan niet meer voldaan worden. Zit de kern van Risk Management nu in het hebben van die buffer en is de oplossing die buffer te verhogen?

Nee dus, dank je de koekoek dat een hogere buffer problemen oplost. Het heeft enkel een tijdseffect, maar lost de problemen niet op.
Terug naar uw bedrijfssituatie,de vraag was of u onverantwoord bezig was en iets aan Risk Management moet doen. Het antwoord op het tweede gedeelte van de vraag is ja.

Echter, houd het hoofd koel en blijf uw logisch verstand volgen.

Wat is de eerste stap? Heel simpel, identificeer uw mogelijke risico’s. Ik zeg wel simpel, maar deze stap kan al wat hoofdbrekens kosten. Schat vervolgens de kans van gebeuren van de risico’s in en de mogelijke consequenties. Stem uw activiteiten daarop af. Hier volgt weer de logica en bedenk dat het afwentelen van het risico (verzekeren, buffer) één van de laatste stappen is.

Laat u straks met kerst ’s nachts de echte kaarsjes in uw boom branden omdat u toch wel verzekerd bent?

Risk Management is deze week dus niet failliet gegaan, het verschil wordt gemaakt in de uitvoering……….

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein