<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

High Impact Blended Learning: Variatie werkt!!

Deze zomer hadden we Prof Dr Filip Dochy (KUL/UM), autoriteit op leergebied, op bezoek. Heel kort door de bocht was zijn conclusie ten aanzien van het bereiken van High Impact learning: variatie werkt!!

We zijn hier de afgelopen periode verder mee aan de slag gegaan en hebben een nieuw concept ontwikkeld met betrekking tot Supply Chain learning. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat werknemers zich continu moeten blijven ontwikkelen en dat dit alleen maar belangrijker zal worden. Waarom?

De veranderende wereld

De wereld verandert in een hoog tempo en dit zal zo blijven. Welke Supply Chain professional heeft de afgelopen periode de term VUCA world (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) niet gehoord? Daarnaast nemen de behoefte aan snelheid en samenwerking in de keten sterk toe. Deze snel veranderende, onzekere wereld dwingt bedrijven en werknemers om anders te werken en continu te blijven leren.

Doelstellingen van een organisatie

Elke organisatie is anders. Doelstellingen verschillen, per organisatie maar ook in de tijd. Ligt de nadruk op groei (omzet, winst, marktaandeel), efficiëntie (lagere kosten, minder werkkapitaal) of het tevreden stellen van klanten en/of medewerkers? Doelstellingen van nu kunnen/zullen volgend jaar achterhaald zijn. Ook daarom zullen werknemers zich continu moeten blijven ontwikkelen.

Enable to improve

Om de doelstellingen te bereiken in een snel veranderende wereld moet er wat gebeuren. De sleutel ligt volgens ons bij de medewerkers. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de medewerkers zorgen dat veranderingen starten, versnellen en blijven? Om medewerkers in staat te stellen te verbeteren moet er een “high impact, continuous learning environment” gecreëerd worden. Maar hoe doen we dit?

brain

Onze aanpak

Eén van de pijlers van onze aanpak is de bekende 70/20/10 regel. 90% van wat je leert gebeurt in een informele setting, van collega’s of zelf op het werk. Hoe kunnen we deze 90% effectiever benutten?

Wij geloven in een aanpak waar samen met de klant een oplossing wordt geconfigureerd. De kernbegrippen daarbij zijn: “op maat” (tailored), “mengen” (blend) en “meten” (measure).

Blenden op meerdere fronten

Zoals in de titel al staat, variatie werkt. Wij vullen “blended” dan ook breed in en dat heeft betrekking op meerdere aspecten:

  • Face-to-face en online
  • Hard en soft skills
  • Theorie en praktijk (learning on the job)
  • Leren via ervaringen (games zoals The Fresh Connection, Involvation Supply Chain Game, etc.)
  • Communities
  • Formeel en informeel
  • Synchroon en asynchroon
  • Etc.
If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein