<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Scrum of waterval: wat past bij jouw (planning) organisatie?

Scrum of waterval: wat past bij jouw (planning) organisatie?

Digital planning staat hoog op de agenda van veel IT- en supply chain directors; wat is de volgende stap, welke tooling hoort erbij en hoe gaan we de implementatie aanpakken? Vaak zijn dat de vragen die op tafel liggen en in die volgorde.
Mijn stelling is dat het zinvol is om de volgorde van deze vragen om te draaien: dus eerst afvragen welk implementatie-aanpak het beste past bij de organisatie om daarna te bekijken welke tooling daarbij hoort.

Grofweg zijn er 2 benaderingen in de aanpak van een implementatie: waterval versus scrum. Laten we deze 2 benaderingen eens vergelijken voor implementatie van een nieuwe planning tool.

Waterval

Bij de waterval methode wordt verwacht dat er een blueprint klaarligt voor de toekomstige demand- en supply planning. Op basis van deze blueprint worden de benodigde planning functionaliteiten bepaald, en het projectplan en budget vastgesteld. Dit soort trajecten worden meestal gekenmerkt door een lange doorlooptijd, veel inspanning van key-users, met veel configuratie en testen als voorbereiding op de “go-live”.

Deze aanpak stelt hoge eisen aan de stabiliteit en de conceptuele vermogens in de organisatie: het moet de projectleden van tevoren duidelijk zijn hoe nieuwe planning concepten zich vertalen naar de toekomstige manier van plannen. En de ontwerpbeslissingen mogen niet onderweg in het project ingehaald worden door aangepaste inzichten.

Scrum

Deze methode is meer iteratief in het opleveren van planning functionaliteit. Voor iedere sprint van een aantal weken wordt de ambitie vastgesteld. Het is goed mogelijk om tussentijds “live” te gaan met steeds nieuwe planning-functionaliteiten. Hierdoor krijgt het project snel feedback vanuit de gebruikers. Er kan snel worden bijgestuurd om in te spelen op veranderde inzichten of veranderende omstandigheden buiten het bedrijf.

Deze aanpak stelt hoge eisen aan de methodiek, maar geeft meer ruimte aan de projectleden en het management om onderweg de prioriteiten voor de planning functionaliteit te bepalen. Stap voor stap groeit de tool mee met de professionaliteit en nieuwe behoeftes vanuit de planning-organisatie. Het risico van een mislukte implementatie is hierdoor veel kleiner.

Niet iedere tool is geschikt 

Bij deze 2 implementatie-methodes horen over het algemeen andere type tools:

  • De “waterval” planningtools hebben meestal een “template” van standaard oplossingen, waar supply chain planning van kan profiteren. Via configuratie kunnen deze functionaliteiten worden toegepast en ingericht. Vaak moet het gehele configuratie-traject doorlopen worden voordat men live kan gaan.
  • - De “scrum” planningtools maken meestal gebruik van een toolbox van (low coding) technieken om snel functionaliteit te ontwikkelen. Bij deze tools kan men minder leunen op “industry best practices” of standaard oplossingen. Maar er is veel flexibiliteit om functionaliteit snel in gebruik te nemen en weer aan te passen.

Wat past?

Het is verstandig om eerst te bedenken wat het beste past bij de eigen organisatie:

  • Is de organisatie stabiel, met veel hoog opgeleide mensen en consensus over de gewenste manier van werken: dan passen de waterval-methode en tooling waarschijnlijk het best.
  • Is de omgeving dynamisch, is er nog veel onduidelijk over de toekomstige manier van plannen, en heeft de organisatie een historie van mislukte implementaties? Dan passen de scrum methode en -tooling ongetwijfeld beter.

Deze keuze bepaalt vervolgens welke leveranciers en tools in aanmerking komen voor de shortlist van de selectie.

Wil je meer weten over digital planning? Neem dan contact op met Dennis Pronk

Everything should be made as simple as possible, but not simpler
einstein
Albert Einstein