<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Dit is Demand Driven SCM – deel 1

Demand Driven SCM (DDSCM) kent een groeiende populariteit. Wat ons betreft geheel terecht. Want de potentie van DDSCM is enorm. De groei gaat ons echter nog lang niet snel genoeg. Achterliggende oorzaak is mogelijk het gebrek aan een heldere definitie van DDSCM. Als gevolg hiervan zien we een wildgroei aan interpretaties die slechts zelden recht doen aan de essentie van DDSCM. In een poging hieraan een eind te maken introduceren wij in dit vierluik graag ons beeld van én ervaring met DDSCM. Natuurlijk geven we u antwoord op de vraag wat het wel is én wat het dus niet is. Bovendien geven we u ook antwoord op de vraag waarom u DDSCM zou moeten willen en hoe het u zou kunnen helpen. Tot slot introduceren we een handig hulpmiddel om u te helpen te komen tot uw eigen DDSCM verbeterstrategie en oplossingen.

Service Paradox

Doorbreek de service paradox!

Al jaren zien we heel veel organisaties worstelen met de uitdaging tegelijkertijd hun ‘service experience’ te verhogen en hun ‘cost of service’ te verlagen – kort gezegd beter én goedkoper te worden met minder gedoe. Vele goedbedoelde pogingen ten spijt blijft de werkelijke doorbraak echter vaak uit. Niet voor niets wordt in dit verband dan ook wel gesproken over de schijnbaar onbreekbare ‘service paradox’ (Frei, 2006)

De laatste tijd zien we gelukkig een select maar groeiend aantal bedrijven deze paradox doorbreken. Hun geheim is verrassend eenvoudig. Ze leggen zich simpelweg niet langer neer bij hun afhankelijkheid van chronisch onbetrouwbare voorspellingen en plannen. In plaats daarvan weten ze dankzij elimineren van onnodige variatie en onzekerheid én vervroegen van risicoloze beslissingen, risicovolle beslissingen uit te stellen om zodoende succesvol te ontsnappen aan wat wij hebben gedoopt tot de ‘Planningsmismatch’. Hierover later meer, maar eerst een klein beetje achtergrond.

Alignment is randvoorwaardelijk

Om de service paradox te doorbreken is alignment essentieel. Immers, om tegelijkertijd beter én goedkoper te worden moet iedereen altijd en overal het gewenste gedrag vertonen en de juiste beslissingen nemen. Niet in eigen lokaal belang, maar in het belang van het geheel. Dat wil zeggen om als keten te leveren wat de eindklant nodig heeft en wanneer de eindklant dat wil, maar zonder verspilling. We noemen dat ‘Demand Driven’ alignment.

De grote vraag is natuurlijk hoe ‘Demand Driven’ alignment te realiseren. Vanzelfsprekend spelen goed gestelde doelen en Key Performance Indicatoren (KPIs) hierbij een belangrijke rol. Goede doelstellingen en KPIs stimuleren gewenst gedrag en juiste keuzes én ontmoedigen ongewenst gedrag en verkeerde keuzes. In de praktijk blijkt dit echter nog niet zo eenvoudig. Doelstellingen en KPIs, zeker extern, bevinden zich immers niet zelden buiten de invloedssfeer. Gelukkig blijkt er nog een knop om aan te draaien. Die knop heet ‘beslismoment’.

In deel twee van dit vierluik ontvouwen we het belang van het juiste ‘beslismoment’ bij het verkrijgen van ‘Demand Driven’ alignment.

Dit was het eerste deel van ons vierluik over Demand Driven SCM. Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met Alex Tjalsma via a.tjalsma@involvation.com

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein