<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Waarom sales & operations planning (S&OP) bij een logistiek dienstverlener zinvol is?

Waarom sales & operational planning (S&OP) bij een logistiek dienstverlener zinvol is?

“Mede S&OP brengt ons Grip op Groei” – Sabine Zijderlaan


Typische S&OP thema’s:
 

  • Proactief op- en afschalen van capaciteit 
  • Eerder anticiperen op verwachtingen 
  • Transparantie geven in werkdruk & prioriteiten 
  • Afspreken wanneer klantvraag aantrekken of afhouden  
  • Executie in lijn brengen met strategie 

Professionalisering 

Logo-Zijderlaan

Logistiek Dienstverlener Zijderlaan is een 3e generatie familiebedrijf dat zowel qua volume als type werkzaamheden al 85 jaar uitbreidt. En groei vraagt om continue professionalisering van de organisatie en bedrijfsprocessen. Zodoende ook het opzetten van een middellangetermijnplanning. 

Dienstverlener – ’scherp aan de wind varen’  

Juist als dienstverlener is het belangrijk om een goede service te bieden. In tegenstelling tot een producent is voorraad geen middel om klanttevredenheid te waarborgen. En in de dynamische wereld van transport & logistiek is de gevraagde levertijd doorgaans kort. Dat maakt dat een dienstverlener zijn capaciteitsmanagement als geen ander op orde moet hebben. In een  kapitaalintensieve bedrijfstak is het ‘scherp aan de wind zeilen’ om hoge service te leveren tegen concurrerende tarieven.

Mindmap sales and operations planning

Seizoenseffecten – omgaan met complexiteit 

De werkzaamheden voor klanten in o.a. de agrarische sector en bouw kennen sterke seizoenseffecten in vraag. Als bijvoorbeeld bieten of tarwe in groot volume zo snel mogelijk van het land moeten, bedrijven we als vervoerder een topsport - aldus de algemeen directeur Sabine Zijderlaan. Ook als campagnes gelijktijdig vallen of even (on)voorspelbaar zijn als het weer, moet Zijderlaan voorbereid zijn om in te spelen op de vraag.  

Een onmogelijke puzzel voorkomen  ‘op het bordje van de planner’ 

Bij het opzetten van een S&OP proces is het uitgangspunt om te besluiten op tactische niveau, ofwel maandelijks 1-12 maanden vooruit kijken zodat de verwachte bezettingsgraad tussen de gestelde onder- en bovengrens blijft. Dat zorgt ervoor dat de afdeling voldoende middelen heeft om de kortetermijnschommelingen in vraag en aanbod op te vangen. Met een goed S&OP zijn we in staat om de dagelijkse uitvoering in lijn te brengen met de bedrijfsstrategie en proactief de  juiste trade-off beslissingen te nemen. Met andere woorden, we voorkomen een onmogelijk op te lossen puzzel op het ‘bordje van de planner’. 

Van observatie naar praktijk 

Involvation is gestart vanuit een brede aanpak tijdens de probleemanalyse. Van daaruit is ondersteuning geboden op uiteenlopende onderwerpen: bedrijfsstrategie, klantsegmentatie, organisatiestructuur, procesverbetering en zo ook het opzetten van besluitvorming op middellange termijn. In de constructieve samenwerking komen de kennis en ervaring van zowel Involvation als Zijderlaan bij elkaar en leiden tot tastbaar resultaat. Sales & Operations Planning (S&OP) is nu hét besluitvormingsproces waarin directie en afdelingsmanagers de middellange termijn afstemmen.    

Al met al is Zijderlaan overtuigd van het nut om gestructureerd te besluiten op het gebied van capaciteitsmanagement en continue verbeteren. Als vraag (sales) en aanbod (operations) op elkaar zijn afgestemd is dat in het voordeel van klant en medewerker. Bovendien slaat S&OP de brug tussen de strategie en executie zodat Zijderlaan nog beter haar regisseursfunctie in de keten kan vervullen.  Het stelt Zijderlaan in staat haar (groei)strategie te realiseren:  “Mede S&OP brengt ons Grip op Groei”. 

  Directie-Zijderlaan-(3e-generatie)

v.l.n.r. Leo Lokker (Commercieel dir.), Sabine Zijderlaan (Algemeen dir.)
en Tim Zijderlaan (Transport dir.)


Meer informatie of uw situatie onder de aandacht brengen?
Neem contact op met Sjoerd Bosma.

Lees meer klantcasussen

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein