<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Get out of the box…

eerder gepubliceerd in scm

Gij zult het voortouw moeten nemen!

Er wordt veel gesproken over supply chain-strategie. De behoefte is duidelijk, maar hoe kunnen we besluiten nemen binnen de supply chain als we er geen hebben? Supply chain professionals vormen hierin zelf het probleem omdat ze zich als Calimero blijven gedragen. Ze moeten zichzelf niet langer buitenspel zetten, maar het voortouw nemen.

Er is een duidelijk verschil tussen de geschreven theorie over algemene business-strategie en die over supply chainstrategie. De theorieën van Porter, Treacey & Wiersema et cetera, zijn allang algemeen gedachtegoed. Ook recentere ontwikkelingen zoals Blue Ocean, Business Model Canvas en Start with why (Simon Sinek) werden snel geadopteerd en toegepast. Maar hebben we het over supply chain-strategie dan komen we Marshall Fisher uit 1997 en de Triple A van Hau Lee uit 2004 nog veel tegen. De link met business-strategie werd destijds blijkbaar weinig gelegd.

Gelukkig hebben meerdere pleitbezorgers zoals Martin Christopher, Steven Melnyk, John Gattorna en Hernán David Perez getracht deze kloof te dichten. Klantgericht denken en differentiatie vervingen het aloude one-size-fits-all. Eindelijk een boost voor een goede supply chain-strategie?

En toch gebeurt het niet

Helaas hebben zeer weinig bedrijven een goede supply chain-strategie ontwikkeld en geïmplementeerd. Tijdens SCL Europe in Barcelona sprak ik hierover met John Gattorna. Het frustreerde hem enorm dat er nog zo weinig met zijn gedachtegoed gedaan wordt. Klantfocus en differentiatie was ook in Barcelona het centrale thema van veel lezingen, maar het lijkt niet te landen. Na de lezingen spoedt eenieder zich weer snel naar de stand van een (software)leverancier om een mooi verkoopverhaal aan te horen. Fijn, weer een interne verbetering! Toch?

De keuze van theorie, methodologie of tools, templates en dergelijke bepaalt echter niet het succes van een supply chain-strategie. Als er een goede supply chain-strategie is ontwikkeld en geïmplementeerd maakt de theorie, methode of tool eigenlijk weinig uit. Nee, wij – supply chain professionals – zijn vaak zelf het probleem. Ons gedrag, instelling en lef laten te wensen over om een goede strategie neer te zetten.

 

Calimero in de preek

Calimero-gedrag

Het is onvoorstelbaar hoeveel supply chain professionals zich als Calimero blijven gedragen. De buitenwereld is eng en gemeen, het is niet eerlijk… Ik kom veel bedrijven tegen waar er ronduit angst is voor andere afdelingen en functies. ‘Sales kan niet forecasten’, wordt maar weer als argument aangehaald om het weer niet slagen van een S&OP-traject te verklaren. Vervolgens gaan we weer vrolijk verder met onze interne optimalisatie. Lekker terug naar de processen en systemen; hoeven we niet met mensen te werken. Veel vakbroeders hebben nog steeds niet door dat gelijk hebben minder oplevert dan gelijk krijgen. Hoe kunnen we een belangrijke rol gaan spelen bij strategie als we dit gedrag blijven vertonen?

We blijven praten over ‘de business’ als zijnde de rest van de organisatie. Harm van Tongeren (VP Supply Chain Benelux Unilever NL) zei het onlangs treffend: ‘Wij praten niet over de business, wij zijn de business.’ Een supply chain-strategie moet per definitie starten bij de businessstrategie. Wat zijn de waardeproposities van klanten, wat zijn de key buying factors, enzovoort? Hoe kunnen we een dergelijke goede supply chain-strategie ontwikkelen (startend bij outside-in denken) als we onszelf buitenspel blijven zetten en niet integraal onderdeel van de business zijn? Als we de business zijn, dan moeten we ons ook zo gedragen.

Enkel door de constructieve discussies op te zoeken en te voeren word je een partner in strategische besluitvorming. Of het nu sales meetings of business meetings zijn, supply chain moet altijd op de agenda staan. Nog niet uitgenodigd? Stap erop af en zorg dat je uitgenodigd wordt. En nodig die ‘lastige’ salesman ook uit in jouw supply chain-overleg. Wellicht is het confronterend dat sommige supply chaininitiatieven blijkbaar niet key buying factor voor klanten zijn, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald…

Get out of the box…

Willen we echt resultaat gaan boeken met een supply chain-strategie dan moet er wat veranderen. Die verandering is niet ver weg; hij ligt bij onszelf. Simon Sinek zei: ‘Laten we allemaal de leider zijn of worden die we zelf graag hadden willen hebben.’ Helemaal mee eens. Werp die Calimero-eierschil af en gedraag je als een leider. Stap uit je comfortzone, neem een ander perspectief aan en neem het voortouw. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je afdeling en je mensen. Jij bent ‘de business’, jouw strategie is dan ook per definitie een business-strategie.

 

Alfons Willemsen is partner bij Involvation

Deze Preek verscheen in Supply Chain Magazine 05 2016. Een Preek is een toespraak waarin de spreker de boodschap die hij of zij heeft over het vakgebied supply chain management verwoordt. Een preek beoogt te onderwijzen, te bemoedigen, te corrigeren, zodat de ontvangers mogen groeien in hun geloof en sterke volwassen supply chain professionals worden.

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein