<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Checklist voor optimale productiebeheersing

Goede productiebeheersing draagt bij aan het realiseren van de bedrijfsdoelen. Regelmatig worden productiebedrijven echter geconfronteerd met teleurstellende klantervaringen én te hoge kosten. Niet zelden blijken lange doorlooptijden toch onbetrouwbaar, hoge voorraden toch te laag en forse capaciteiten toch ontoereikend. Het zijn signalen dat de productiebeheersing niet aansluit bij het product, de markt en de waardepropositie.

checklist voor optimale productiebeheersing

klik op het plaatje om als pdf te openen

eerder gepubliceerd in scm

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein