<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

De kracht van simulatie bij het bouwen van S&OP competenties

Wil een proces goed werken, dan moeten de mensen die het uitvoeren over de juiste vaardigheden en competenties beschikken en S&OP vormt daarop geen uitzondering. Zelfs als het gelukt is om voldoende buy-in te creëren en een professioneel proces en systeem in te voeren, zal de bijdrage van S&OP beperkt blijven als de mensen het niet goed uit kunnen voeren.

Competenties en vaardigheden kunnen worden ontwikkeld. Het 70-20-10-model laat zien dat mensen 70% leren door zelf te doen, 20% van collega's en slechts 10% door formeel leren. Dit betekent dat bedrijven voor 90% van het leren afhankelijk zijn van formele en informele feedback-lussen. Bij S&OP is dit inherent moeilijker dan bij de meeste andere processen. Waarom?

Traag proces
S&OP volgt in de meeste bedrijven een maandelijkse cyclus, dus leren door te doen gaat traag. De focus op het bouwen van S&OP competenties kan intussen heel makkelijk verloren gaan doordat de aandacht verschuift naar nieuwe initiatieven en/of het dagdagelijkse brandjes blussen. S&OP leren door het te doen vereist een bovengemiddelde discipline en doorzettingsvermogen.

Trage feedback
S&OP is een besluitvormingsproces met een planningshorizon van doorgaans 3-18 maanden. De impact van S&OP beslissingen zal dus vaak pas na vele, vele maanden duidelijk worden. S&OP leren door het te doen duurt eindeloos.

... of helemaal geen feedback?
S&OP is per definitie een functie-overschrijdend proces dat helpt om de strategie van het bedrijf te realiseren. Een besluit dat is voorbereid door supply chain kan gemakkelijk invloed hebben op de KPI’s van verkoop en financiën en omgekeerd. Als het goed is is dit zelfs duidelijk op het moment van besluitvorming, maar hoe vaak maken bedrijven de koppeling achteraf en evalueren ze het resultaat? S&OP leren door te doen gebeurt misschien helemaal niet.

 

Schermafbeelding 2022-01-31 om 15.35.23Simulaties en serious gaming

Om deze inherente problemen te adresseren, hebben wij de 'Magic Circle' geadopteerd en combineren die met simulaties en serious gaming. De 'Magic Circle' is een belangrijk concept, dat gebruik maakt van het feit dat de meeste mensen meer leren van ervaringen dan van luisteren en lezen.

De reflectie- en conceptualiseringsstappen laten mensen denken in plaats van passief luisteren, waardoor er echt begrip en nieuwe inzichten ontstaan. Door S&OP-experts als facilitators in te zetten, kunnen die expertise en best practices toevoegen aan de leercycli en deelnemers helpen de nieuwe inzichten te vertalen naar hun eigen werkomgeving.

 

Snelle feedback en steile leercurve

Door een realistische en gesimuleerde omgeving in te zetten, kunnen we de feedback-loops terugbrengen van vele maanden naar enkele uren. Door de ‘Magic Circle’ toe te passen, kunnen we de feedback-lussen ook echt sluiten, zelfs als deze functie-overschrijdend zijn en betrekking hebben op langetermijnstrategieën. Door simulaties toe te passen, kunnen we eindelijk echt leren door te doen, zelfs in S&OP.

Is serious gaming de ultieme oplossing voor het bouwen van S&OP competenties? Uiteraard niet; S&OP is een complex proces dat een mix van formeel leren, coaching, PDCA-cycli, etc. vereist. Maar een representatieve simulatie biedt een krachtig platform om de S&OP-competenties in uw bedrijf echt een boost te geven. En tot slot kan het S&OP-leren ook leuk maken; niet onbelangrijk als u ook op zoek bent naar buy-in!

S&OP subway map routekaart van strategie naar planning

 

 

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein