<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Peter Tielemans benoemd tot lid van de programmacommissie van TKI Dinalog

De logistieke sector is een van de economische terreinen waarop Nederland al decennialang wereldwijd een toonaangevende rol speelt. In 2010 wees de Nederlandse overheid deze sector aan als een van de negen Nederlandse Topsectoren waardoor er extra aandacht kwam voor verdere ontwikkeling om zo de positie van de sector te versterken. Binnen TKI Dinalog werken de overheid, bedrijven en kennisinstituten samen aan de uitvoering van de innovatieagenda van de Topsector Logistiek. TKI Dinalog ondersteunt op actieve wijze publiek-private samenwerkingsverbanden bij het opzetten van innovatieprogramma’s. Het programmamanagement monitort de governance, kennisontwikkeling, valorisatie en kennisoverdracht en kan zo op transparante wijze verantwoording afleggen voor overheidsinvesteringen in R&D.

Roadmaps voor innovatie en ontwikkeling worden vastgesteld op gebieden als supply chain coördinatie, human capital ontwikkeling door onderwijs en training, en data-gedreven logistiek.

Logo TKI DinalogDe programmacommissie wordt benoemd door de Raad van Bestuur van TKI Dinalog en bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid, industrie en logistieke bedrijven, en kennisinstituten. De commissie brengt kennis over actuele ontwikkelingen binnen de logistiek en supply chain management samen, zowel vanuit zakelijk als academisch perspectief. Vanuit deze achtergrond adviseert de programmacommissie de Raad van Bestuur van TKI over de te volgen strategische richting. Daarnaast speelt de programmacommissie een actieve adviserende rol bij het verstrekken van projectbudgetten door het bepalen van prioriteiten voor en het evalueren van voorstellen voor onderzoeks- en innovatieprojecten binnen de logistieke programma’s van Dinalog en de NWO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Tielemans (p.tielemans@involvation.com). Ook op www.dinalog.nl vindt u meer informatie.

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein