<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

De kracht van cyclisch produceren

Productiebedrijven, zo blijkt uit onze adviespraktijk, worstelen nog altijd in grote getale met afwegingen als produceren op voorraad of op order en cyclisch of niet-cyclisch produceren. Cyclisch produceren wordt nog vaak gezien als een inflexibele productiewijze; een vooraf vastgelegde cyclus gaat immers ten koste van de flexibiliteit. Toch biedt produceren in een cyclus een aantal zeer grote voordelen. In dit artikel wordt uiteengezet wat cyclische productie is, wat de voordelen zijn van cyclische productie en wordt aangetoond dat een cyclus vaak toepasbaar is. Lees verder om uit te vinden of cyclische productie ook in úw organisatie onderdeel moet zijn van het productieconcept.

Wat is cyclisch produceren precies?

Volgens het Van Dale woordenboek is een cyclus een “periode, tijdkring, gekenmerkt door dezelfde soort van gebeurtenissen”. Het woord cyclus is ontleend aan het Griekse kúklos: wiel, kring, kringloop. Bij productie in een cyclus wordt er een periode vastgesteld waarbinnen telkens dezelfde producten (kunnen) worden geproduceerd in een vaste volgorde achter elkaar. Het plaatje hiernaast geeft een voorbeeld van een productiecyclus.

De voordelen van een productiecyclus

cyclisch produceren

Een cyclus herhaalt zich en biedt daardoor veel mogelijkheden voor verregaande optimalisatie. Veelvuldige herhaling zorgt voor een sterk leereffect in de organisatie. Stelt u zich eens voor: telkens weer hetzelfde productieprogramma dat u communiceert aan uw leveranciers, telkens dezelfde volgorde bij het omstellen, op vaste momenten bepaalde gebeurtenissen, vaste of vergelijkbare hoeveelheden in de cyclus, etc. etc.. Hieronder een lijstje van potentiële voordelen:

  • Kortere omsteltijden
  • Minder fouten tijdens het omstellen
  • Hogere kwaliteit
  • Hogere lijnsnelheden
  • Betrouwbaardere productie
  • Betrouwbaardere leveringen
  • Minder veiligheidsvoorraad
  • Minder cyclische voorraad

Daarnaast kan met cyclisch produceren interferentie worden voorkomen. Interferentie treedt op als meerdere artikelen op hetzelfde moment vragen om dezelfde capaciteit. Het gevolg is lange onbetrouwbare doorlooptijden. Een vaste cyclus kan deze problematiek voorkomen door werklast af te stemmen op beschikbare capaciteit.

Voor veel productieorganisaties blijken de voordelen van herhaling groter dan de voordelen van flexibiliteit.

Het toepassingsgebied van cyclische productie

Welke producten kwalificeren zich nu voor productie in een cyclus? Wellicht denkt u dat slechts een beperkte groep artikelen in aanmerking komt. Het tegendeel is waar. U kunt de artikelen selecteren door goed te kijken naar de specifieke kenmerken van uw artikelen.

Hierbij is met name het vraagpatroon van belang. Artikelen met regelmatig terugkerende vraag en een beperkte spreiding van de vraag rondom het gemiddelde komen zeker in aanmerking. Vanwege de beperkte spreiding kan vrij eenvoudig een vaste productiehoeveelheid gekozen worden. Met daarnaast een relatief kleine hoeveelheid veiligheidsvoorraad zal deze vorm van besturing leiden tot een prima servicegraad.

Het goede nieuws is dat bij de meeste bedrijven veel artikelen voldoen aan dit criterium. Verreweg de meeste hardlopende artikelen hebben namelijk zo’n lage spreiding rond de gemiddelde vraag. Als nu de hardlopende artikelen bijvoorbeeld al 80% van uw volume vertegenwoordigen, dan zou u al de bulk van uw stroom in zo’n mooie, efficiënte cyclus kunnen produceren! Toyota gaat zelfs zo ver dat de artikelen met beperkte vraagfluctuatie in een volledig Fixed Repeating Schedule (FRS) worden gezet. Hierbij worden de artikelen met beperkte vraagfluctuatie in een volledig vaste cyclus gezet en de artikelen met grote vraagfluctuatie in een volledig gescheiden stroom geplaatst. Dit biedt de mogelijkheid om voor de grote stroom de ‘economies of repetition’ volledig te benutten met daarnaast een kleine, zeer flexibele operatie voor de niet-vaste stroom.

Maar ook voor de artikelen met een behoorlijke vraagfluctuatie zijn er oplossingen om deze tóch in een cyclus mee te kunnen nemen. De uitdaging is hierbij, dat u doordat de vraag fluctueert, ook de productiehoeveelheden moet laten ‘meebewegen’ met de vraag. Dit is mogelijk met behulp van capaciteitsvoorraad. Bij capaciteitsvoorraad wordt in rustiger perioden van bepaalde, vooraf gedefinieerde, snellopende artikelen wat meer geproduceerd en tijdens drukke perioden wat minder. Dit maakt het goed mogelijk om ook artikelen met hogere vraagfluctuatie in de cyclus te brengen.

Kortom, genoeg redenen om nog eens goed naar uw productieconcept te kijken. Wilt u meer weten over het ontwerpen van een vaste cyclus of uw productieconcept in het algemeen? Neem contact op met één van onze consultants via info@involvation.com.

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein