<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

De voordelen van een veerkrachtige supply chain

De voordelen van een veerkrachtige supply chain op een rij

Een veerkrachtige supply chain biedt bedrijven zoveel voordelen dat het er bijna te veel zijn om op te noemen, maar ze leveren allemaal een bijdrage aan het ultieme bedrijfssucces: overleving op de lange termijn. En omdat de volgende disruptie tegenwoordig altijd op de loer ligt, kan je bedrijf het zich niet veroorloven deze kans op succes aan zich voorbij te laten gaan.

De voordelen van een veerkrachtige supply chain waren nooit eerder zo duidelijk – of zo belangrijk – als in deze tijd, waarin bedrijven worden opgeschud door opeenvolgende golven van disrupties vanuit verschillende richtingen. De wereld wordt in feite iedere dag meer volatiel, onzeker, complex en onduidelijk (VUCA). In tijden als deze wordt de kloof tussen winnaars en verliezers steeds groter. Tijdens recente disrupties, zoals het incident in het Suezkanaal en de corona-lockdowns, heb ik vaak kunnen zien hoe een veerkrachtige supply chain bedrijven helpt bij het omgaan met onzekerheid, maar ook om sterker uit een crisis te komen.

Maar hoe kan een veerkrachtige supply chain daar precies bij helpen? Naar mijn mening is de drijvende kracht hierbij samenwerking, een van de vier essentiële pilaren van een veerkrachtige supply chain (naast supply chain-ontwerp, gedrag en flexibiliteit). Betere communicatie en samenwerking bieden zoveel voordelen, niet alleen voor je eigen organisatie, maar ook binnen het gehele ecosysteem van leveranciers. Het vormt de basis voor meer dynamische (toekomstgerichte) benadering van risicobeheer omdat je in staat bent vroege waarschuwingssignalen op te pikken van mogelijke veranderingen in vraag en aanbod en direct de noodzakelijke maatregelen kunt nemen.

Bovendien is er bij zakelijke beslissingen vaak sprake van conflicterende belangen, wat het lastig kan maken knopen door te hakken – vooral in tijden van crisis. Betere samenwerking helpt je bij het verkrijgen van transparantie met betrekking tot alle relevante informatie. Hierdoor kun je de voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar afwegen en corrigerende maatregelen nemen voor de korte termijn zonder dat je wordt afgeleid van je doelstellingen voor de lange termijn – zelfs wanneer je wordt omgeven door onzekerheid.

Een veerkrachtige supply chain in de praktijk

Wellicht denk je nu dat dit weliswaar goed klinkt in theorie, maar vraag je je af hoe je je samenwerking kunt verbeteren in de praktijk. Het goede nieuws is dat Integrated Business Planning (IBP) hier een ideaal raamwerk voor biedt. Het maakt een gestructureerde aanpak mogelijk voor het verzamelen en analyseren van de meest recente business intelligence vanuit alle disciplines – inclusief, zeer belangrijk, financiële gegevens – en biedt inzicht in niet alleen de operationele impact, maar ook de tactische gevolgen van alle veranderingen die je wilt doorvoeren.

Hiermee kun je snelle en effectieve beslissingen nemen op basis van afwegingen (bijvoorbeeld voorraad versus werkkapitaal, productieplanning versus capaciteit). Het helpt je ook bij het neerhalen van interne silo’s, het vergroten van de betrokkenheid van stakeholders, het identificeren van hiaten in je informatievoorziening of toeleveringen binnen je waardeketen, het uitvoeren van scenarioplanning, het inschatten van potentiële risico’s en het anticiperen op allerlei onzekerheden die voor je liggen.

"De volgende grote disruptie ligt tegenwoordig altijd op de loer, daarom is het nu tijd om te beginnen met profiteren van de voordelen van een veerkrachtige supply chain." 

Sleutel voor succes op lange termijn

Ondersteund door een solide proces als IBP, brengt een veerkrachtige supply chain zoveel voordelen dat het er bijna te veel zijn om op te noemen. Denk aan minder tijd kwijt zijn aan brandjes blussen (dus meer tijd om te anticiperen en vooruit te plannen), meer stabiliteit en continuïteit, zelfs in tijden van onzekerheid, een beter reactievermogen waarmee je je voordeel kunt doen bij kansen die de markt biedt. Maar ook meer goodwill omdat je bestaande (en nieuwe!) klanten kunt ‘redden’ in tijden van nood, meer flexibiliteit waarmee je sneller – en sterker – dan je concurrenten kunt herstellen van disrupties…

Wordt het al duidelijk? Dit helpt allemaal bij het opbouwen van concurrentievoordeel zodat je je marktaandeel kunt behouden en uiteindelijk zelfs vergroten. Bovendien ondersteunt het een gezonder bedrijfsresultaat. En, zoals we allen weten, is dat de sleutel naar succes op de lange termijn.

Download gids: Bouwen aan een veerkrachtige waardeketen

Een veerkrachtige supply chain biedt dus overduidelijk vele voordelen. Hoewel IBP een goede plek is om te beginnen, is het echter geen quick fix. Een veerkrachtige supply chain is een continu proces dat gezien moet worden als een nieuwe manier van opereren voor je bedrijf; het vereist dan ook een verandering in lifestyle zodat het stevig wordt ingebed in het DNA van je organisatie. Dit houdt in dat je een heldere visie moet ontwikkelen en het belang van veerkracht – het ‘waarom’ – van bovenaf door de hele organisatie heen moet communiceren, waarbij je rekening houdt met eventuele interne cultuurverschillen.

Dit klinkt wellicht als te veel moeite, maar de volgende disruptie ligt tegenwoordig altijd op de loer – zoals de oorlog in Oekraïne weer eens heeft aangetoond. Kun je het je dus veroorloven nog langer te wachten? Het is tijd om te profiteren van het ultieme voordeel van een veerkrachtige supply chain: overleving op lange termijn.

Wil je meer weten over het ontketenen van de voordelen van een veerkrachtige supply chain, door het implementeren van IBP óf op een andere wijze? Neem gerust contact met mij op, of download ons whitepaper hier.

Lees meer blogs over resilience:

 

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein