<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

S&OP en IBP: over goede voornemens en ontwikkelplannen

S&OP en IBP: over goede voornemens en ontwikkelplannen

Het begin van het jaar biedt ons weer de kans om een frisse start te maken.

Toen ik mijn goede voornemens voor het komend jaar ging bepalen, keek ik eerst waar ik wel en niet tevreden over was. Om vervolgens te bepalen wat ik wil veranderen en wat daarvoor nodig is. In onze assessments passen we dezelfde logica toe wanneer we bedrijven helpen bij de volgende stap in hun Sales & Operations Planning (S&OP)- of Integrated Business Planning (IBP) proces. Laat ik daarom deze analogie volgen:

Waar sta ik nu?

In S&OP termen betekent dit: op welk niveau opereert het huidige proces ? En met welke kwaliteit wordt het proces uitgevoerd? Dit zijn twee verschillende vragen, die apart beantwoord dienen te worden. In onze praktijk komen we vaak bedrijven tegen die een stap willen zetten, en na een assessment tot de conclusie komen dat ze eerst de basis van hun huidige S&OP-proces op orde moeten brengen.

goed-voornemens-smal-300x225

Wat wil ik bereiken? 


Veel bedrijven hebben de intentie om te groeien van S&OP naar Integrated Business Planning. Voor deze stap is van belang dat het bedrijf bepaalt op welke punten het meer waarde wil creëren. Dit is afhankelijk van de kenmerken van het bedrijf en de sector. Wat ik wil bereiken met IBP hangt dus af van de vraag: welke waarde is belangrijk voor het bedrijf en hoe kan mijn organisatie daar meer sturing aan geven?

Welke volgende stappen ga ik zetten

Om te komen tot een meer waarde toevoegend proces van Integrated Business Planning, is het goed om vast te stellen welke interventies nodig zijn. Waar liggen bijvoorbeeld de belangrijkste belemmeringen voor deze verandering ? In onze assessments brengen we deze belemmeringen in kaart om daarna een implementatie plan te bepalen. Deze analyse vindt plaats aan de hand van een verandermodel met daarin 4 aspecten die op orde moeten zijn:

  • Betekenis: is voldoende duidelijk wat een Integrated Business Planning proces het bedrijf (financieel) gaat opleveren ?
  • Draagvlak: hoe staat het met draagvlak in de organisatie en welke cultuuraspecten hebben aandacht nodig ? Hierover een volgende keer meer.
  • Logica: is het toekomstige proces helder en leveren de ondersteunende systemen de juiste informatie ? Zie bijvoorbeeld onze vorige blog over S&OP software.
  • Competenties van mensen: is bijvoorbeeld training of coaching noodzakelijk om belemmeringen weg te nemen?

Mijn goede voornemens heb ik inmiddels gemaakt (2 keer per week sporten) en mijn persoonlijk ontwikkelplan is nog “werk in uitvoering”. Hoe staat het met het ontwikkelplan voor S&OP/IBP in uw organisatie?

S&OP subway map routekaart van strategie naar planning

Everything should be made as simple as possible, but not simpler
einstein
Albert Einstein