<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Hoe digital supply chain planning de veerkracht van je organisatie versterkt

Hoe digital supply chain planning de veerkracht van je organisatie versterkt

Hoewel digitale supply chain planning al decennialang bestaat, lijkt het de laatste tijd steeds meer een populair onderwerp te zijn geworden. Logisch ook wel, zeker nu technologische ontwikkelingen elkaar in een steeds hoger tempo opvolgen. Digital planning kan enorme voordelen bieden en zeker een sleutelrol spelen bij het versterken van een veerkrachtige supply chain. Het is echter belangrijk je te realiseren dat technologie alleen niet genoeg is - tenzij je blind wilt vertrouwen op wat de kunstmatige intelligentie je vertelt te doen. In deze blog ontdek je waar je nog meer rekening mee moet houden.  

Digital planning is geen nieuw fenomeen. Advanced planning-methodes zoals statistical forecasting en heuristiek bestaan al sinds de jaren '90. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen lijken ze de laatste tijd echter aan momentum te winnen en ik zie dat steeds meer bedrijven overwegen om voor digital planning te kiezen.

Terwijl supply chains nog steeds aan het herstellen zijn van de meest recente grote disrupties, zoeken senior leidinggevenden vanzelfsprekend naar nieuwe en effectieve manieren waarmee ze de volatiele, onzekere, complexe en onduidelijke (VUCA) wereld het hoofd kunnen bieden. Bovendien verschaffen vergaande technologische ontwikkelingen als cloud computing en machine learning ons immense rekenkracht en computercapaciteit. Hierdoor is een scala aan nieuwe mogelijkheden voor het analyseren van big data ontstaan. Digital planning kan inmiddels dan ook zeker een significante bijdrage leveren aan de verbetering van de prestaties van je supply chain.

Moderne digital supply chain planning-methodes kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van kunstmatige intelligentie (KI) voor het integreren van gegevens van allerlei soorten externe bronnen (Tier 1, Tier 2 en Tier 3 leveranciers, op basis van financiële en geopolitieke risico’s, de naleving van regelgeving, cyberrisico’s en zelfs veiligheidsrisico’s als brand of natuurrampen) en vervolgens automatisch gedetailleerde risicoanalyses opstellen voor je volledige ecosysteem van leveranciers, afnemers en partners. De software kan deze vervolgens combineren met je eigen kennis en andere realtime gegevens zoals weersvoorspellingen en transportvertragingen. Ook kan de software de actuele situatie continu analyseren, mogelijke bottlenecks identificeren en alternatieve scenario’s modelleren.

Systeem voor vroegtijdige signalering

Eén van onze klanten werkt momenteel inderdaad met een pilot voor een digital planning-platform (of ‘hub’), dat snelle en eenvoudige communicatie met en tussen zijn leveranciers ondersteunt. Naast het versterken van de samenwerking en het opbouwen van vertrouwen, biedt het platform inzicht in het gehele supply chain-netwerk. Ook functioneert het als een systeem voor vroegtijdige signalering van mogelijke problemen. Hierdoor kan een bedrijf deze eerder signaleren (deze ‘lead time detection time’ is binnen resilience een belangrijk element, samen met waarschijnlijkheid en consequenties). Het moge duidelijk zijn dat dit in potentie een aanzienlijke tijdsbesparing kan betekenen voor de planners van de klant, die deze berekeningen momenteel handmatig uitvoeren in Excel.

“Je krijgt geen veerkracht in de supply chain door simpelweg de technologie te implementeren en te verwachten dat de software de rest doet”

Evalueer de inzichten

Met de steeds complexer wordende supply chains in het achterhoofd, waar honderden of zelfs duizenden leveranciers bij betrokken zijn, is het begrijpelijk dat steeds meer bedrijven hun hoop vestigen op digital planning. De technologie alleen is echter niet voldoende voor het verbeteren van de veerkracht van je supply chain en het veiligstellen van de toekomst van je bedrijf op de lange termijn. Moderne digital planning-tools kunnen je zeker helpen bij het identificeren van potentiële risico’s, het analyseren van de waarschijnlijke impact en het suggereren van alternatieven. Maar wil je blind vertrouwen op het systeem? Ik denk het niet.

Je hebt nog steeds mensen nodig die de informatie evalueren en interpreteren. Planners blijven een belangrijke schakel hierbij. Ik denk dat we absoluut behoefte blijven houden aan planners van vlees en bloed, maar dat de inzet van digital planning-tools betekent dat ze over andere vaardigheden moeten beschikken – waaronder het vermogen om alle verschillende soorten gegevens te interpreteren en de inzichten te communiceren met hun collega’s in andere disciplines. Om die reden is ‘gedrag’ zo’n belangrijk aspect van veerkracht.

Download gids: Bouwen aan een veerkrachtige waardeketen

De juiste afwegingen maken

Dit brengt me op mijn tweede punt: het besluitvormingsproces. Al deze extra inzichten hebben namelijk weinig meerwaarde als je ze niet kunt inzetten voor het maken van de juiste afwegingen, een ander belangrijk aspect van een veerkrachtige supply chain. Om de noodzakelijke samenwerking hiervoor te faciliteren, raad ik dan ook aan een effectief besluitvormingsproces op te stellen dat zowel operationele beslissingen als tactische beslissingen (bijvoorbeeld met betrekking tot dual sourcing, de opbouw van capaciteit en voorraad, je servicestrategie en wellicht zelfs het opnieuw ontwerpen van producten) ondersteunt.

Integrated business planning (IBP) biedt hier een ideaal raamwerk voor omdat het collega’s vanuit verschillende disciplines samenbrengt: zowel financiën en inkoop als verkoop en supply chain. Door het inbedden van een regelmatige besluitvormingscyclus, die tactische en strategische verbeteringen voor de langere termijn ondersteunt, stuur je de prestaties van je bedrijf richting een (nog) gezondere toekomst. 

Ontketen de voordelen van een veerkrachtige supply chain

Als conclusie kunnen we stellen dat, hoewel digital planning zonder twijfel een steeds belangrijkere rol gaat spelen bij het naar boven halen van informatie, je geen veerkracht in de supply chain bereikt door simpelweg de technologie te implementeren en te verwachten dat de software de rest doet.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van alle informatie die beschikbaar wordt gesteld door moderne, geavanceerde digital planning-tools, moet je ook twee andere essentiële aspecten van veerkracht betrekken: gedrag en samenwerking. Als je data-gestuurde, analytische en proactieve planners met een effectief S&OP/IBP besluitvormingsraamwerk laat werken, vallen alle puzzelstukjes op hun plek.

Zo kun je op optimale wijze de vruchten plukken van een veerkrachtige supply chain – waarbij je concurrentievoordeel en voortbestaan op lange termijn de grootste winnaars zijn van allemaal.   

Neem contact met mij op als je wil weten hoe je ervoor kunt zorgen dat digital planning de veerkracht van uw supply chain écht versterkt. Of download onze whitepaper.

Lees meer blogs over resilience:

Everything should be made as simple as possible, but not simpler
einstein
Albert Einstein