<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Lean, QRM of toch DDMRP?

De laatste decennia zijn we verblijd met de komst van een groot aantal nieuwe proces-verbetermethodieken en – filosofieën. Moesten we het lange tijd doen met MRP, LEAN en TOC, nu hebben we, naast TPM, TQM, WCM en six-sigma, ook nog de beschikking over QRM en DDMRP. Om maar te zwijgen over RFS, sDBR, CCPM, ESP, agile, demand driven, synchronized en responsive supply chain. Bent u er nog? Aan methodieken en filosofieën dus geen gebrek. Stuk voor stuk bedoeld om uw processen te verbeteren en uw werkzame leven te veraangenamen. Maar wat is voor u de juiste methodiek?

Mocht u willen afgaan op de succesverhalen van voorgangers en aanhangers, dan belooft toepassing van hún methodiek of filosofie zonder uitzondering een rooskleurige, welhaast zorgeloze, toekomst met korte en betrouwbare doorlooptijden, hoge efficiency en lage voorraden. Helaas blijkt dit in de praktijk niet altijd het geval te zijn, noch gewenst.

Nogal eens kom ik bij bedrijven waar vol goede moed een start is gemaakt met het toepassen van een of meerdere van bovenstaande methodieken, maar waar na bemoedigende eerste resultaten het werkelijke succes toch is uitgebleven. Zo was ik onlangs nog bij een klant waar met toepassing van LEAN in de productie mooie stappen waren gezet, maar had toepassing van deze zelfde methodiek in het voortraject nagenoeg niets opgeleverd. De grote vraag is natuurlijk: waarom? Waarom eindigen veelbelovende verbeterinitiatieven vaak in de bodemloze put van goede intenties?

Sterkste verbinding

Wellicht bent u bekend met de TEDx ‘Start with why’. Hierin licht Simon Sinek op onderhoudende en overtuigende wijze toe hoe volgens hem best-in-class zich onderscheidt door niet te redeneren vanuit het wat en hoe, maar vanuit het waarom. Immers niet het wat, noch het hoe, maar het waarom legt de sterkste verbinding tussen vraag en aanbod.

Geïnspireerd door Sineks theorie vroeg ik mij af of zijn devies ‘Start with why’ wellicht ook opgaat voor de keuze van verbetermethodieken. Toen ik vervolgens in vogelvlucht mij bekende verbeterinitiatieven de revue liet passeren, viel mij op dat bij minder geslaagde initiatieven de focus vaak lag op lokale doelen als ‘10 procent voorraadreductie’ en ‘95 procent servicegraad’, terwijl van een op een ‘why’ geïnspireerde verandervisie geen sprake bleek. Alle hoop leek gevestigd op de gekozen verbetermethodiek, die daarbij niet zelden was verheven tot doel op zich.

Huisvlijt

Geslaagde verbetertrajecten worden gekarakteriseerd door een op de ‘why’ geïnspireerde verandervisie, met de focus op het aanpakken van de beperkende factor. De ‘how’, niet zelden een combinatie van tools uit verschillende verbetermethodieken en huisvlijt, bleek vervolgens niet veel meer dan een middel om geïnspireerd door deze verandervisie de ‘what’ te bereiken.

Overbekende voorbeelden zijn Zara en Apple. Maar ik denk evengoed aan minder bekende game changers als een beddenfabrikant, een machinefabriek, een producent van lichtgevoelige platen en een producent van installatiemateriaal. Stuk voor stuk lichtende voorbeelden van ‘Start with why’.

Waakzaamheid

Mijn conclusie naar aanleiding van dit, ik geef toe, allesbehalve wetenschappelijke onderzoek, luidt dan ook dat ook met betrekking tot de keuze van verbetermethodieken en -filosofieën het devies moet luiden: ‘Start with why’. Sterker nog, start u met ‘why’ en neemt u inderdaad de moeite eerst uw beperkende factor te identificeren, dan leert ervaring dat u niet hoeft te kiezen voor een verbetermethodiek, maar dat u in één keer de goedgevulde toolboxes van alle verbetermethodieken ter beschikking staan. En zit daar niks van uw gading bij, dan verzint u gewoon zelf een oplossing. Vaak verrassend eenvoudig als de beperkende factor bekend is.

Dus wordt u geconfronteerd met een soortgelijke vraag als ‘LEAN, QRM of toch DDMRP?’, dan is waakzaamheid op zijn plaats. Wordt er geredeneerd vanuit de ‘what’, dan is de kans op teleurstelling immers aanzienlijk. In plaats van de vraag direct te beantwoorden, adviseert u beter eerst geïnspireerd door de ‘why’ op zoek te gaan naar de beperkende factor. Kortom: ‘Start with why’. Ook bij de keuze van uw verbetermethodieken.

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein