<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Lerend bedrijf helpt war for talent te winnen

previously-published-in-SCM-Jun-10-2021-09-15-08-89-AM

De war for talent is nog lang niet voorbij. Hoe ga je daar als organisatie mee om? Hoe zorg je dat je de juiste mensen binnenkrijgt en aan je bedrijf blijft binden? Alfons Willemsen en Hans van der Drift, partners van Involvation, geven hun visie op de war for talent.

 

Willemsen (rechts) ziet dat er nog steeds een tekort is aan goede mensen. ‘Er is sprake van krapte op de markt van het aanbod. Bedrijven hebben heel veel moeite om mensen te vinden met de juiste kennis en ervaring. En als ze eenmaal binnen zijn, is het lastig om ze ook te houden.’ Nu de crisis voorbij is, is het probleem eerder groter dan kleiner geworden. ‘Medewerkers switchen makkelijker van baan.’ Tegelijkertijd ziet Willemsen dat het gevraagde kennisniveau steeds hoger wordt, nu technologische ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen. ‘Er is behoefte aan mensen die daar verstand van hebben.’ Bedrijven moeten daarvoor mensen van buiten zien aan te trekken, maar ook investeren in medewerkers die al in het bedrijf werkzaam zijn.

Impact

Organisaties die niet voldoende kennis in huis hebben, komen voor uitdagingen te staan. Willemsen: ‘We zien bijvoorbeeld dat ‘digitale innovatie’ op dit moment een belangrijk thema is. Organisaties vinden het lastig om digitale innovatie vorm te geven in het bedrijf. Er worden dan vaak mensen van buiten gehaald om het te bedenken. Dat kan werken, maar je moet er altijd voor zorgen dat de interne organisatie ook meegaat in zo’n nieuwe ontwikkeling. Daarvoor heb je ook mensen met de juiste kennis nodig in je bedrijf.’

 

Hans van der Drift Van der Drift (links) ziet dat sommige bedrijven in de war for talent inzetten op de beloning. ‘Eén van de dingen die bedrijven kunnen doen om goede krachten binnen te krijgen, is meer geld bieden. Wij denken echter dat medewerkers behouden voor de organisatie op die manier niet zal slagen. Mensen willen zich kunnen ontwikkelen. Door daar gelegenheid voor te bieden, onderscheid je jezelf als werkgever.’ Steeds meer bedrijven zien de mogelijkheden in van zo’n ‘lerende organisatie’ waarin medewerkers zich continu blijven ontwikkelen. ‘We helpen organisaties daarbij. We ontwikkelen een leeromgeving die aansluit bij medewerkers die net binnenkomen, maar ook bij medewerkers die al jaren voor het bedrijf werken. Je moet iedereen de gelegenheid geven om bij te blijven’, vertelt Willemsen.

 

Roadmap voor continu leren in Supply Chain

Remote training

Lerende organisatieEen leeromgeving zou er in een moderne organisatie heel anders uit moeten zien dan wat we tot nu toe gewend waren, stelt Willemsen. ‘We moeten nog veel uitleggen op dat gebied. Dat heeft ermee te maken dat er nog erg in de klassieke manier van leren wordt gedacht. Wat wij doen is een continue leeromgeving vormgeven die heel anders is dan het traditionele in een klas zitten, maar ook anders dan het traditionele e-learning.’ ‘We ontwikkelen een nieuw concept van remote trainingen waarbij we nieuwe technologieën zoals VR inzetten. Zo kunnen we interactieve lessen op afstand verzorgen en de diepgang van een ‘face to face’-les bereiken, maar dan zonder de reistijd (en kosten).’ De kosten voor zo’n nieuwe manier van leren, vallen volgens Willemsen reuze mee. ‘De learning wordt gekoppeld aan de doelstellingen en wensen van het bedrijf. Uiteindelijk levert het een waardevolle bijdrage aan het bedrijfsresultaat.’

Meer weten over onze visie op de lerende organisatie? Neem rechtstreeks contact op met Alfons Willemsen of Hans van der Drift.

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein