<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

‘Denken in scenario’s maakt organisaties weerbaar’

‘Denken in scenario’s maakt organisaties weerbaar’

Involvation: ‘Denken in scenario’s maakt organisaties weerbaar’

Als de afgelopen twee jaar ons iets heeft geleerd dan is het wel dat organisaties kwetsbaar zijn. Daarom denken steeds meer organisaties in termen van scenario’s, vertelt Peter Tielemans van Involvation. ‘Wat doen we als Shanghai door corona bijvoorbeeld nog langer dicht blijft?’ Door die scenario’s in kaart te brengen, moeten organisaties steeds beter weerbaar en aanpasbaar worden. ‘Zoek alleen niet naar een quick fix, die is er niet.’

Organisaties zijn zich extreem bewust van hun kwetsbaarheid, zo vertelt Peter Tielemans, Principal Consultant bij Involvation. ‘Door COVID19 vielen bijvoorbeeld productiefaciliteiten stil, ontstonden er onzekerheden in de keten en droogden vraag en aanbod soms op. En dat werd versterkt door specifieke gevallen zoals de blokkade van het Suez-kanaal, maar nu ook oorlog in Oekraïne waardoor brandstof heel duur is geworden.’

Hoe komen we weer in balans?

‘Je ziet dat organisaties voor de pandemie ingesteld waren op een equilibrium. Als ketens uit balans raken, dan is het enorm lastig om weer in balans te komen. Eén van de grootste vragen voor organisaties is dan dus ook: hoe komen we weer in balans en hoe zorgen we er in de toekomst voor dat we niet uit balans raken? Daarmee is het creëren van weerbaarheid en aanpasbaarheid een belangrijke trend bij organisaties.’

Je kunt organisaties volgens Tielemans op meerdere manieren weerbaar maken, zoals andere suppliers kiezen en processen terughalen uit het verre oosten. Maar een belangrijke trend is het opstellen van scenario’s om weerbaarder te worden, aldus Tielemans: ‘What if. Wat doen we als dit gebeurt? Wat doen we bijvoorbeeld als Shanghai nog langer dicht blijft? Hierover werd altijd al gesproken, maar nu heeft dat een enorme vlucht genomen.’

Download gids: Bouwen aan een veerkrachtige waardeketen

De financiële kant van scenario’s

De derde trend die Tielemans benoemt haakt in op de ontwikkeling van scenario’s: ‘Er wordt steeds meer gekeken naar de financiële kant van scenario’s in de supply chain. Heel veel organisaties richten planningen in op volumes, maar dat is onvoldoende om de sales- en operationsplanning goed in te richten. Ook daar geldt dat er nu de aanleiding is om daar echt mee aan de slag te gaan.’

Waar organisaties volgens Tielemans overigens voor moeten waken is dat ze op zoek gaan naar een quick fix. ‘Je ziet dat sommige organisaties denken dat ze alles kunnen oplossen door dingen terug te halen of andere leveranciers te zoeken. Maar ik denk dat je dieper en breder moet kijken. Dat je moet nadenken over je weerbaarheid en vanuit je visie moet nadenken hoe je meer agile kan worden. Zoek niet naar één simpel dingetje.’

Zoek de balans tussen kostenefficiëntie en flexibiliteit

Het is overigens niet zo dat organisaties die extreem flexibel zijn de wedstrijd winnen, aldus Tielemans. Het gaat juist om de balans tussen kostenefficiëntie en flexibiliteit. ‘Als je volledig kostenefficiënt bent, dan ben je extreem kwetsbaar, maar als je extreem flexibel bent, dan ben je duur. Waar is de nieuwe balans? Dat is de vraag waar je je als organisatie over moeten buigen als je weerbaar wilt zijn.’

Om organisaties te helpen bij die zoektocht naar een weerbare en aanpasbare organisatie, probeert Involvation een totaal aanbieder te zijn. ‘Als we kijken naar de grootste trends rondom verstoringen in de keten en hoe organisaties daarop kunnen reageren, dan willen we met ze meedenken. Hoe zorg je nou hoe je weerbaar en aanpasbaar wordt? Welke initiatieven moet je opzetten? Hoe kan je bijvoorbeeld de financiële planning meenemen?’

Digitalisering is een enabler voor weerbaarheid

Maar niet alleen denkt Involvation mee in welke visie en processen een organisatie voorbereidt op de toekomst, het gaat natuurlijk ook over de vraag: hoe kan IT ons hierin ondersteunen? ‘Het berekenen en analyseren van scenario’s is natuurlijk steeds makkelijker. Waar je vroeger nog een weekend moest wachten op de uitkomsten, bereken je dat nu realtime door. Digitalisering is echt een enabler voor weerbaarheid.’

Maar de vrijblijvendheid is er wel een beetje af, vertelt Tielemans: ‘Twee jaar geleden hadden organisaties het idee: dat doen we wel een keer. Maar nu is het echt het besef dat ze sneller moeten kunnen acteren en daarvoor hebben ze nu grotere rekenkracht en moderne tooling nodig om die nieuwe processen vorm te geven en in te richten. En ik denk dat dit alleen maar gaat versnellen. Iedereen is weer vol in de go-modus.’

Wil je meer lezen over digital planning? Lees dan 'Digital planning; hype of trend?'. 

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein