<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Supply Chain leren naar een nieuwe dimensie

AulaInvolvation heeft met The Value Chain Academy een leerconcept ontwikkeld dat uniek is. Per klant wordt een leerpad op maat gemaakt voor de bestaande leerbehoefte en doelgroep. Dit kan een eenmalig kort traject zijn tot en met een wereldwijde volledige interne Supply Chain Academy (wat we bijvoorbeeld voor één klant al meer dan zes jaar doen). Een leerpad bestaat uit een geselecteerd aantal componenten. Van e-learning tot case studies, van games tot classroom sessies. Kern van alle trainingen blijft “experiential learning”; de deelnemers wat laten ervaren waardoor het geleerde beklijft. Nieuw is nu dat we met “3D-learning” leren op afstand veel beter kunnen faciliteren.

De ROI van een training

De heilige graal van training blijft het bepalen van de ROI van een training. Wat levert de investering in een training op? Aan de opbrengstkant worden trainingen steeds meer gekoppeld aan concrete projecten en doelstellingen. Bijvoorbeeld middels learning-on-the-job projecten worden hier al links gelegd naar concreet behaalde resultaten. Aan de kostenkant hebben we te maken met meerdere aspecten. Naast faculty (intern en/of  extern) hebben we te maken met (gederfde) tijdsbesteding van deelnemers. Een andere component betreft de out-of-pocket kosten voor locaties en reis- en verblijfkosten (vlucht, hotel, etc.). Helaas zien we te vaak dat bij het niet duidelijk zijn van een ROI van een training met name de out-of-pocket kosten een gewild besparingsonderwerp zijn. Wie kent er niet de “travel bans” of “black out periods” waar trainingen en reizen rigoureus geschrapt worden? Soms een fact of life, ongeacht of het een juist besluit is…

Leren op afstand

AulaWe worden al jaren geconfronteerd met de vraag of we meer trainingen op afstand kunnen verzorgen. Eén van de redenen ook waarom we de afgelopen jaren zelf een curriculum aan e-learnings hebben ontwikkeld. Ook het aantal trainingen middels webinars nam toe. Feit bleef dat veel trainingen toch tussen wal en schip vielen. Trainingen waar veel interactie nodig is met deelnemers waren het kind van de rekening (niet geschikt voor webinars; classroom te duur en geschrapt…). Ontwikkelingen in VR (Virtual Reality) en AR (Augmented Reality) zijn erg interessant en hebben veel potentie maar voor de toepassingen die we zochten nog een stap te ver. We zochten dus een alternatief, en we hebben dat gevonden.

3D-learning

AulaSinds dit jaar zijn we aan de slag met een nieuwe manier van leren die 3D-learning heet. We werken hierbij samen met een Zwitsers bedrijf dat de techniek heeft ontwikkeld. Het leren werkt met avatars. Zowel docent/facilitator als deelnemers loggen in als avatar en komen bij elkaar op een “leereiland”. Hier kunnen in verschillende ruimtes op het eiland diverse leermethoden en werkwijzen toegepast worden. Dit kan variëren van een powerpoint presentatie tot een brainstorm sessie en van een tweegesprek tot een rollenspel. Het grote voordeel is dat het de interactiviteit van een classroom sessie benadert maar dan op afstand. Deelnemers hoeven dus niet te reizen en komen bij elkaar op het “virtuele leereiland”.  Grote kostenbesparing zijn de reis-en verblijfkosten alsmede de reistijd van medewerkers. Het ontwerpen en scripten van de sessies vergt een wat andere aanpak. Ook de uitvoering van de trainingen wordt anders; veel meer opgedeeld in kleinere blokken (bijv. 2-3 uur per sessie). We zien grote voordelen voor deze toepassing; niet alleen voor trainingen maar ook voor workshops en bijvoorbeeld coaching trajecten.

 

Roadmap voor continu leren in Supply Chain

Interesse?

Voor organisaties waar werknemers over veel locaties verspreid zijn en waar het (te) kostbaar is om ze regelmatig bij elkaar te brengen kan 3D-learning een perfecte oplossing zijn. We zien ook veel mogelijke toepassingen in het bouwen van virtuele teams en communities. Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact op met Alfons Willemsen.

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein