<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Bekent uw Supply Chainteam kleur?

Dagelijks zijn wij met onze klanten bezig om supply chains te optimaliseren. Dat doen we in adviestrajecten waarin we kijken hoe de processen, systemen en organisatie beter ingericht kunnen worden. En we doen het door trainingen te geven om de kennis van supply chain besturing bij onze klanten te vergroten, zodat zij zelf in staat zijn de verbeteringen door te voeren en te laten beklijven.

KleurpotlodenVaak ligt de focus in een verbetertraject op het (her-)ontwerpen van planningsprocessen, het implementeren van systemen en het definiëren van KPI’s zodat gemeten kan worden hoe goed de processen lopen. Planmatig werken en een goed analytisch inzicht zijn eigenschappen die daarbij goed van pas komen. We zien deze dan ook bij veel planners terug.

Voor het invoeren van een nieuw proces of IT systeem is het prettig om samen te werken met mensen die zelf gestructureerd zijn. Immers alles is gebaseerd op logica en nauwgezetheid. We kunnen elk besluit beredeneren en vaak zelfs onderbouwen met mooie berekeningen. Dan is het handig als de gesprekspartner gewend is met cijfers te werken.

Maar dit is niet het hele verhaal. De Supply Chain afdeling is onderdeel van de gehele organisatie. En veranderingen in de Supply Chain processen hebben vrijwel altijd ook impact op afdelingen buiten Supply Chain. En daar begint de schoen vaak te wringen: want dan blijkt dat niet iedereen dezelfde manier van denken en werken heeft als de mensen in de Supply Chain organisatie. Niet iedereen is planmatig en gestructureerd aan het werk en is dol op cijfermatige analyses. (Gelukkig maar!) Het doorvoeren van veranderingen wordt daarmee een hele uitdaging.

DISC kleurenVanuit bijvoorbeeld Sales of Marketing worden Supply Chain medewerkers al snel gezien als lastige mensen die niet flexibel zijn, altijd alles precies willen doen en waar niets buiten de vaste structuur kan. Terwijl andersom de mensen in de Supply Chain afdeling de verkopers en marketeers maar snelle wispelturige jongens en meisjes vinden die telkens weer met iets nieuws komen.

Het gaat er niet om wie gelijk heeft, er is geen beste gedrag. Juist de mix van kwaliteiten maakt een organisatie sterk. Mits de kwaliteiten goed benut worden. Daarvoor is op de eerste plaats nodig dat mensen inzien dat de verschillen er zijn, en in de tweede plaats hoe je met die verschillen om kunt gaan. Maar hoe zorg je daar dan voor?

Een manier om dit te doen, is door een DISC analyse met uw team te doen. DISC is een persoonlijkheidsanalyse die de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag inzichtelijk maakt met behulp van kleurenprofielen. Omdat Involvation van mening is dat verbeteringen in een organisatie niet alleen bewerkstelligd kunnen worden door de “harde” kant van de organisatie te veranderen, hebben wij in ons trainingsaanbod een workshop DISC gedragsstijlen opgenomen. Deze workshop kunnen we integreren in de vakinhoudelijke Supply Chain trainingen en workshops die we verzorgen. Door het opstellen van een kleurenprofiel per persoon wordt inzicht gekregen in de aanwezige stijlen binnen het team. Tevens worden handvatten gegeven om in te kunnen schatten in welk profiel collega’s buiten het eigen team zitten, en vooral: hoe je daar op de beste manier mee samen kunt werken, uitgaande van je eigen kracht en kleur.

Meer weten? Neem  contact op met Els van der Lelij via e.vdlelij@involvation.com.

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein