<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Hoe meer opbrengst destilleren met S&OP in de Chemie?

Hoe meer opbrengst destilleren met S&OP in de Chemie?

Het gemiddelde S&OP proces in de chemische industrie kent een vrij hoge mate van volwassenheid in vergelijking met andere branches. Toch heeft de Chemie zijn uitdagingen bij het ontwikkelen van S&OP naar IBP. Daarbij beschouwen we S&OP als het besluitvormingsproces om zeker te stellen dat het commerciële plan haalbaar is; bij IBP gaat het om het integraal plannen om de financiële doelstellingen van de onderneming te kunnen realiseren.

We lichten hier een aantal uitdagingen nader toe:

Uitdaging 1: Aansluiting bij de Marketing & Sales funnel

In de fijnchemie vindt veel productinnovatie plaats. Door de aandacht voor duurzaamheid en circulaire economie, zal de vraag naar chemische materialen snel veranderen. Dit betekent dat Marketing samen met R&D en Sales actief de funnel met kansen zal vullen en selecteren.

Het ‘one number plan’ in het IBP-proces moet daarom volledig aangesloten zijn op deze Marketing & Sales funnel, met alle onzekerheid die daarbij hoort. Het benoemen van aannames en plannen met onzekerheden moet onderdeel van het IBP-proces worden.

Daarbij is het de uitdaging om het juiste niveau te kiezen voor de IBP-forecast; het voorspellen op SKU-niveau maakt het vrijwel onmogelijk om met onzekerheden op langere termijn om te gaan. Vaak is het noodzaak om over te gaan op het (financieel) plannen op productgroep of product-markt-combinatie.

sector chemie

Uitdaging 2: Aansluiting bij de veranderende ‘governance’

Veel bedrijven in de chemie hebben te maken met reorganisaties, fusies of overnames. Wanneer de organisatiestructuur verandert, dient de opzet van S&OP/IBP zich snel aan te passen aan de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden.

Bij het ontstaan van grote wereldwijde spelers als gevolg van een fusie of overname is de uitdaging om de juiste focus te houden; bijvoorbeeld door S&OP/IBP niet meer regionaal, maar per business unit of productlijn te organiseren.

Ook het uitbesteden van productie-activiteiten aan ‘toll manufacturers’ moet aanleiding zijn om deze nieuwe ketenpartners een plaats te geven in het proces.

Uitdaging 3: Complexiteit in de korte termijn planning

Door meer klant-specifieke producten en productvarianten in de chemie, neemt de complexiteit voor de operationele planning toe. Een goede service en beschikbaarheid van product voor klanten blijft daarom een uitdaging.

Vanwege het verschil in korte- versus lange termijn, helpt om een strikte scheiding aan te brengen tussen een S&OP/IBP-proces en een meer operationeel gericht Sales & Operations Execution proces (S&OE).  Op het niveau van S&OE kan de operatie in de chemie vaak enorm profiteren van een goede segmentatie met bijbehorende service-strategie, om daarmee de planning-complexiteit te reduceren.
Wilt u meer weten over ervaringen met S&OP en IBP in de chemische of farmaceutische industrie ? Kom dan naar onze ‘S&OP in one day’- training op maandag 15 april.
Inschrijven kan via
deze link.

Everything should be made as simple as possible, but not simpler
einstein
Albert Einstein