<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

SCM webinar Supply Chain Resilience: hype of lifestyle?

SCM webinar Supply Chain Resilience: hype of lifestyle?

Op woensdag 2 december vond de SCM webinar plaats over Supply Chain Resilience. Moderator van de webinar was Martijn Lofvers (Supply Chain Media) en gesprekspartner was Alfons Willemsen, partner bij Involvation. De titel van de webinar was ontleend aan het artikel dat Alfons begin oktober schreef (zie hier: supply-chain-resilience-hype-of-lifestyle). De actualiteit van dit onderwerp bleek wel uit het grote aantal van 50 deelnemers.

Lifestyle change

Supply Chain Resilience is een lifestyle

De time management matrix van Covey werd gebruikt om Supply Chain Risk Management te positioneren. Het is een belangrijk onderwerp, maar wordt pas urgent wanneer er een crisis is. Dit is precies wat er nu aan de hand is en dus is het volop in de aandacht. Grote angst is dan ook dat het weer naar de achtergrond verdwijnt op het moment dat de crisis voorbij is. Ook de metafoor van overgewicht en een hartaanval werd gebruikt (zie eerder aangehaald artikel). Dit is het moment om resilience als een andere levensstijl te gaan zien en het structureel anders aan te pakken. Leer van de lessen en het huidige momentum om nu door te pakken!

Link met strategie

Er ontstond tijdens de webinar een interessante discussie over de relatie tussen strategie en resilience, maar het startpunt is en blijft de strategie. De vraag is hoe je resilience inbouwt en/of verbetert in je strategie. Een strategie betekent keuzes: wat je doet, maar ook wat je niet doet. Het kan zijn dat daardoor bijvoorbeeld flexibiliteit ten koste gaat van efficiëntie. Dat is prima, mits het een bewuste keuze is. Niet als er te laat achter gekomen wordt dat je geen flexibiliteit meer hebt wanneer het nodig is. Tijdens de webinar werd de vraag gesteld hoe een lean strategie zich verhoudt tot resilience. Het kan inderdaad zijn dat een te ver en dogmatisch doorgevoerde lean strategie ertoe heeft geleid dat er geen enkele resilience meer is en dat zien we in de praktijk ook gebeuren. In het algemeen zullen bedrijven die op lean/efficiëntie gericht zijn van nature minder resilient zijn. Dat neemt niet weg dat het absoluut beter kan en in veel gevallen ook moet. Vergelijk het met een strak gespannen snaar: de strak uitgebalanceerde ketens hebben inderdaad het meeste last van disrupties.

Boom groeit uit rots

Wat kenmerkt de huidige crisis?

De klassieke benadering van risicomanagement brengt mogelijke risico’s (is kans maal impact) in kaart en bepaalt waar mitigerende acties genomen moeten worden. Het gaat mis als we te maken krijgen met de zogenaamde unknown-unknowns (Black Swans). Deze zijn niet of moeilijk in te delen op de klassieke kans/impact manier. Het kenmerkende van de huidige crisis is dat ‘de pandemie’ heel veel unknown-unknowns creëert. Welke grenzen gaan dicht en wanneer? Waar en wanneer gaan landen in lockdown? Wat is de beschikbaarheid van transport? Wat is de impact op bestedingen en vraag naar producten? MIT professor Yossi Sheffi beschreef het mooi in zijn recente boek en heeft het over een ‘whack-a-mole’ crisis. Hard om je heen slaan waar een probleem de kop opsteekt maar terwijl je dat doet steken weer nieuwe problemen elders de kop op. Het gevolg dat we nu zien is dat we al heel lang elke dag operationeel veel brandjes aan het blussen zijn.

De klassieke trade-offs

Een aantal klassieke trade-offs kwamen in de webinar ter sprake. Moeten we de problemen oplossen met voorraden? Moeten we overal dual sourcing hebben? Moeten we stoppen met de globalisatie? Het is verleidelijk om voor de opportunistische antwoorden (wat dagelijks in de pers te lezen is) te kiezen, maar het zijn allemaal klassieke trade-offs waar geen eenduidige oplossingen voor zijn. Gegeven de context moeten de juiste afwegingen gemaakt worden. Het kan dus zijn dat je voor dual sourcing moet gaan maar het kan ook zijn dat je betere en slimmere afspraken kunt maken met je enige leverancier. Voorraad is een ander mooi voorbeeld. Cruciaal is allereerst het hebben van de ‘goede’ voorraad, maar het blijft een trade-off; gaan we enorme voorraden aanleggen om maar zeker te zijn? Lijkt me niet de beste oplossing.

Lessen uit de crisis

Hoe nu verder? Willen we operationeel brandjes blijven blussen, ook na deze crisis? Of beginnen we met professioneel risicomanagement als de crisis voorbij is (denk aan de matrix van Covey)? Belangrijk is om je levensstijl blijvend te veranderen en je organisatie resilient te maken. Maar Supply Chain Resilience is best een veelomvattend en lastig concept. Start in ieder geval met de lessen die geleerd zijn. Wat werkte wel, wat werkte niet? Reflecteer en selecteer de goede lessen. Gebruik ook de huidige aandacht van het directieniveau. Nu is de tijd rijp en heb je de kans om stappen te maken. Maak een plan en start met implementeren. Blijf nadenken en maak de juiste keuzes. Wees ambitieus maar pak niet alles tegelijk op. Supply Chain Resilience is veelomvattend; eat the elephant one bite at a time…

Check je conditie: doe de health check

Health check

Om te helpen bij het in conditie blijven voor de nieuwe levensstijl heeft Involvation een Supply Chain Resilience Health Check ontwikkeld. Gebruik deze Health Check om te weten of je in conditie bent. Na de check worden de resultaten geïnterpreteerd en wordt geanalyseerd wat er mis of juist goed gegaan is, om dit vervolgens te vertalen naar acties. De Health Check is zo praktisch mogelijk opgesteld en kan aangepast worden naar specifieke omstandigheden van de klant. Op dit moment zijn we de inhoud op relevantie en compleetheid aan het toetsen met een aantal universiteiten en hogescholen. In het eerste kwartaal van 2021 is de Health Check beschikbaar voor praktische toepassing bij bedrijven. Neem contact met ons op voor een blijvende gezonde toekomst!

info@involvation.com

 

 

 

 

Everything should be made as simple as possible, but not simpler
einstein
Albert Einstein