<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Succesvolle implementatie van IBP voor een veerkrachtige supply chain

In de huidige complexe en onzekere wereld waarin we leven, wordt het belang van een veerkrachtige supply chain steeds duidelijker. Het is dus tijd om actie te ondernemen. In mijn optiek zou je moeten beginnen bij IBP. Maar waar moet je rekening mee houden om de implementatie tot een succes te maken?

In mijn eerdere blogs heb ik Integrated Business Planning (IBP) al vaker genoemd als de ideale basis voor het veerkrachtiger maken van je supply chain. Veerkracht bestaat uit zoveel elementen – denk aan inrichting van je keten, samenwerking, gedrag en flexibiliteit – dat het onmogelijk is deze allemaal tegelijk aan te pakken. Maar de volatiele, onzekere, complexe en ambigue wereld van vandaag de dag maakt wel duidelijk dat we geen tijd te verliezen hebben. In mijn optiek is IBP een goed begin. Waarom? Omdat veerkracht gaat over snelle en doelmatige beslissingen op basis van trade-offs. En daarvoor heb je een solide integraal besluitvormingsproces nodig. 

Met name in tijden van crisis is het verleidelijk om het grotere geheel uit het oog te verliezen en je te concentreren op het blussen van brandjes. Natuurlijk moet je directe dreigingen en uitdagingen het hoofd bieden, maar de tactische bedrijfsvoering moet daarbij niet ondersneeuwen. Daarom is IBP zo waardevol: naast uitvoering moet er ook ruimte voor tactische besluitvorming zijn.

Gestructureerde aanpak 

IBP biedt structuur bij het verzamelen van de noodzakelijke feiten en informatie, en vergemakkelijkt de samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen, zoals productie, supply chain, sales & marketing, inkoop en – heel belangrijk – finance. Hierdoor kun je snel en besluitvaardig te werk gaan als het gaat om zaken als dual sourcing, managen van productie en logistieke capaciteiten service en portfolio management. Dit helpt je om sterker dan de concurrentie uit een mogelijke crisissituatie te komen, waarmee een gezonde toekomst van de supply chain van je bedrijf gewaarborgd is. En dit is slechts een van de vele voordelen van het veerkrachtiger maken van je supply chain. Maar hoe kun je IBP op succesvolle wijze implementeren? 

 

"Daarom is IBP zo waardevol: je wordt gedwongen na te denken over tactische en strategische besluitvorming."

 

Belangrijkste succesfactoren bij de implementatie van IBP 

 1. Cultuuromslag

  Het succes van IBP staat of valt met een duidelijke strategische visie vanuit het management als rode draad. Een veerkrachtige supply chain is meer dan alleen processen en structuur, het vereist een cultuuromslag. Een heldere kader en ondersteuning van het management is hierbij cruciaal Onlangs heb ik een klant in de financiële dienstverlening geholpen met de succesvolle implementatie van IBP en dit succes was grotendeels te danken aan het feit dat het hogere management er in zowel woorden als daden volledig voor ging, en ook duidelijk communiceerde over de reden voor de verandering. Deze houding zorgt ervoor dat IBP door alle betrokkenen serieus wordt genomen en dat ze goed voorbereid naar de IBP-meetings komen, klaar om belangrijke beslissingen te nemen.
 2. Noodzakelijke samenwerking op gang brengen

  De tweede vereiste voor een succesvolle IBP is samenwerking. Niet alleen intern, maar ook extern met bijvoorbeeld je toeleveranciers en andere partners in de keten.
 3. Digitale planningstools

  Voor IBP kun je eigenlijk niet zonder digital planning tools, die zorgen voor transparantie en informatievoorziening vanuit de hele waardeketen. Deze vormen de basis voor je business indicators [LINK naar BLOG 2]. De tools maken het ook makkelijker om verschillende scenario’s na te bootsen, zodat je alvorens een besluit te nemen volledig inzicht hebt in de aannames, risico’s en kansen.
 4. Planners met de juiste vaardigheden.

  Om optimaal profijt te trekken van deze data is het natuurlijk wel van belang planners met de juiste vaardigheden te hebben, zodat de informatie correct geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt. 

  "Je moet IBP zien als voortdurend leerproces, waarbij je je interne en externe samenwerking op gezette tijden onder de loep neemt en verbetert."
 5. Holistische aanpak

  Last but not least moet je onthouden dat veerkracht een holistische benadering vergt: geen statische oplossing, maar iets wat constant evolueert. Dat betekent dat je niet klaar bent na de implementatie, maar dat je Resilience moet zien als voortdurend leerproces, waarbij je je interne en externe samenwerking op gezette tijden onder de loep neemt en verbetert.

Stevige basis voor een veerkrachtige supply chain 

Al deze succesfactoren helpen bij het integreren van IBP als kader voor besluitvorming in je organisatie. Ik denk dat dit het beste startpunt is voor je reis naar een veerkrachtige supply chain, omdat het je een stevige basis biedt voor het uitbouwen en aanscherpen van je vermogen om uitdagingen niet alleen het hoofd te bieden, maar er ook sterker uit te komen. 

Als je meer informatie wilt over de succesvolle implementatie van IBP en de voordelen van het vergroten van de veerkracht van je supply chain, kun je contact met me opnemen of ons whitepaper Bouwen aan een veerkrachtige waardeketen downloaden.

Download gids: Bouwen aan een veerkrachtige waardeketen

 

Lees meer blogs over resilience:

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein