<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Veerkracht en de prijs van niets doen

Veerkrachtige supply chain en de prijs van niets doen

Als je niet weet wat je moet doen, lijkt helemaal niets doen soms het beste. Maar geloof me: dat is niet bepaald de beste keuze als het om je supply chain gaat. Als je geen actie onderneemt, kan dat je bedrijf geld kosten, je team uitputten en je voorbestaan op de lange termijn in gevaar brengen. Lees verder voor de stappen die je kunt volgen om deze zaken te voorkomen. 

Door de grote uitdagingen waar de coronapandemie ons voor stelde, werden we ons op bestuursniveau steeds bewuster van het belang van een veerkrachtige supply chain voor het marktaandeel en de bottom line. Dit bewustzijn leidt echter niet altijd tot actie. Nu de wereld weer ‘normaal’ is en de grootste uitdagingen achter ons liggen, is bij sommige bedrijven het gevoel van urgentie weggezakt. Het is verleidelijk om de veerkracht van de supply chain uit te stellen tot ‘morgen’ (wanneer dat ook moge zijn), vooral als er geen hapklare oplossingen zijn en je je vooral overweldigd voelt. Als je niet weet wat je moet doen, lijkt helemaal niets doen soms het beste. Maar geloof me: dat is niet bepaald de beste keuze als het om je supply chain gaat. 

Veel bedrijven zijn immers nog niet lang niet terug op het niveau van voor corona en er komen natuurlijk ook steeds weer nieuwe uitdagingen bij, bijvoorbeeld door de oorlog in Oekraïne. Dit herinnert ons eraan dat we in een volatiele, onzekere, complexe en ambigue wereld (VUCA) leven en dat het nooit lang duurt voordat zich een onvoorziene moeilijkheid aandient. Het is daarom belangrijk dat de veerkracht van de supply chain altijd op de strategische agenda blijft staan.

Wat is de prijs van niets doen?

Kort gezegd is het de hoogste tijd om actie te ondernemen. Waarom? In de eerste plaats omdat je anders een veredelde brandblusser kan worden, die vastzit in een vicieuze cirkel en instinctief alle korte termijnproblemen te lijf gaat. Dit kost niet alleen geld, maar vormt ook een groeiende bron van frustratie en ontevredenheid voor je teamleden, wat ertoe kan leiden dat ze vertrekken of een burn-out krijgen. Beide hebben nadelige gevolgen voor de bezetting en werkdruk. En de prijs die je op de lange termijn moet betalen, is nog hoger. Door je gebrek aan flexibiliteit en je onvermogen om risicomanagement op een dynamische manier aan te pakken, raak je ver achterop bij de concurrenten die hun veerkracht wel hebben vergroot. Op zijn minst zal dit resulteren in reputatieschade, maar ook het verlies van klanten en marktaandeel en zelfs de teloorgang van je bedrijf behoren tot de mogelijkheden.

Download gids: Bouwen aan een veerkrachtige waardeketen

De olifant in plakjes snijden

Maar waar moet je dan beginnen? Dat is natuurlijk de vraag waar alles om draait. De veerkracht van supply chains is zo’n breed onderwerp dat het onmogelijk is om alles tegelijk aan te pakken. Daarom ben ik groot fan van ‘slicing the elephant’, oftewel het in plakjes snijden van het probleem zodat je elk onderdeel apart kunt aanpakken. Deze methode kan worden gebruikt bij elk project dat in eerste instantie te groot lijkt.

Drie routes naar een veerkrachtige supply chain

Het werken met een groot aantal verschillende klanten heeft mij geleerd dat er geen universele oplossing bestaat: verschillende bedrijfstakken, zakelijke contexten, financiële situaties en netwerken vereisen verschillende routes. Zo was het vertrekpunt voor een van onze klanten in de voedselsector de implementatie van integrated business planning (IBP), voor betere inzichten en geïntegreerde besluitvorming tussen product management, productie, supply chain, finance en de sales-regio’s en -landen. Dit stelde het bedrijf in staat om trade-off beslissingen te nemen over zaken als capaciteit en cruciale marktsegmenten, en tijdens de recente crisis sneller en efficiënter in te spelen op schommelingen.

Een andere klant, in de chemische industrie, bevond zich in een heel andere situatie, waarbij zijn flexibiliteit beperkt werd door wetgeving maar er ruimte was voor verbetering van de transparantie en samenwerking met toeleveraars. Door de communicatie en samenwerking binnen de keten te verbeteren, slaagde de producent erin om de levertijden voor bepaalde producten van drie maanden terug te brengen naar slechts drie weken en er een veel flexibelere responstijd op na te houden.

Tegelijkertijd hielp ik een klant in de financiële dienstverlening met de invoering van een S&OP-proces voor snellere en meer geïntegreerde besluitvorming. In het project lag de nadruk op capaciteitsbeheer, zodat de inzet van personeel en specifieke resources steeds tijdig en correct bijgesteld kon worden. Ook was er aandacht voor de training en onboarding van de teams, om er zeker van te zijn dat zij de vaardigheden hadden om de nieuwe verwachtingen waar te maken. Door dit alles kon de financiële instelling zijn marktaandeel beschermen toen de markt tijdens de pandemie zich sneller dan verwacht herstelde.

"Het maakt bijna niet uit wat je als eerste doet, als je maar íéts doet." 

Wacht niet tot morgen

Het moge duidelijk zijn dat de veerkracht van supply chains niet iets is wat tot morgen kan wachten: de prijs van niets doen is simpelweg te hoog. Om het voortbestaan van je bedrijf op de lange termijn te garanderen, is het de hoogste tijd om te gaan kijken hoe je de eerste stappen kunt nemen. Als je eenmaal besloten heb dat het tijd is om te veranderen en je verzekerd bent van de steun binnen alle geledingen van het bedrijf, helpt ‘slicing the elephant’ om de eerste stap te nemen. Eerlijk gezegd maakt het bijna niet uit wat je als eerste doet, als je maar íéts doet. En als je die cruciale eerste stap eenmaal gezet hebt, zal de volgende (en die daarna) een stuk makkelijker zijn. 

Als je meer inspiratie om te starten of algemene informatie over veerkrachtige supply chains nodig hebt, kun je contact met me opnemen of ons whitepaper Bouwen aan een veerkrachtige waardeketen
downloaden.

Lees meer blogs over resilience:

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein