<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

S&OP niet zelden het verkeerde paard

gepubliceerdinscm

Het zal u niet zijn ontgaan. Sales & Operations Planning (S&OP) is in de mode. Er is geen ontkomen aan. Wie er niet aan meedoet, is kansloos. Toch? Nou ben ik de laatste om te ontkennen dat effectief S&OP essentieel is voor succesvol ondernemen. De vraag is echter of u er klaar voor bent. Voldoet uw bedrijf aan de voorwaarden voor effectief S&OP?

Regelmatig tref ik bedrijven aan waarbij grip op het primaire proces te wensen over laat. Klantafspraken worden veelvuldig gemist, terwijl voorraden de pan uitrijzen en de operatie overuren maakt. Ondertussen verwijt operations sales een onbetrouwbare forecast, terwijl sales operations op haar beurt beticht van een onbetrouwbare en starre operatie. Kortom, een weinig constructieve situatie. De vlucht naar S&OP is dan snel gemaakt. In haar eenvoudigste vorm belooft S&OP immers met maandelijks overleg tussen sales and operations dergelijke verrassingen te voorkomen. A safe bet! Nietwaar?

Soms wel. Vaak ook niet. Niet zelden, zo leert de ervaring blijkt het primaire proces feitelijk onbeheersbaar. In het ene geval is het klantorderontkoppelpunt ongelukkig gekozen. In een ander geval moet de bottleneck het doen zonder tijdbuffer of wordt vraagvariatie ongestoord of, dankzij oude vertrouwde voorraadmodellen, zelfs versterkt toegelaten tot productie. Meer beheersing, bijvoorbeeld in de vorm van S&OP, leidt in zulke gevallen onherroepelijk tot teleurstellende resultaten. Immers, een onbeheersbaar proces kun je niet beheersen. Niet alleen, maar ook niet met z’n allen. Om een proces te kunnen beheersen moet het eerst beheersbaar zijn.

Ferrari in z’n achteruit

Als ondernemen een bochtig bergweggetje is en uw onderneming een Ferrari in zijn achteruit, dan heeft u twee opties. Een bijrijder inzetten om u te informeren over komende bochten of eerst de Ferrari omkeren in de goede rijrichting. Zonder twijfel kiest u voor optie twee. In werkelijkheid kiezen veel bedrijven echter voor de eerstgenoemde optie. Ze laten het bestaande onbeheersbare primaire proces ongemoeid en kiezen voor extra beheersing. In plaats van te kiezen voor een herziening van hun beheersingsconcept kiezen ze voor S&OP. Ze gokken daarmee op het verkeerde paard met teleurstellende gevolgen.

S&OP mag zich hebben bewezen als essentieel onderdeel in succesvol ondernemen, het loont de moeite, alvorens u er aan over te geven, u af te vragen of uw bedrijf aan de voorwaarden van effectief S&OP voldoet. Met andere woorden: is uw primaire proces beheersbaar en zijn de symptomen uit alinea twee voor u onbekend? Zo ja, zet vol in op S&OP. Zo niet, zorg eerst dat uw primaire proces beheersbaar wordt alvorens u het tracht te beheersen.

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein