<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Waarom een resilient supply chain de volgende stap is in risicobeheer

Waarom een resilient supply chain de volgende stap is in risicobeheer

Waarom kwam de coronapandemie voor zoveel bedrijven als een verrassing? En, nog belangrijker, hoe kan uw organisatie beter anticiperen op – en omgaan met – de volgende verstoring. Want één ding is zeker: er komt een volgende keer!  

Veel supply chains zijn tegenwoordig nauw met elkaar verweven – binnen meerdere lagen en op meerdere continenten. Dit maakt ze behoorlijk kwetsbaar, zoals de coronapandemie duidelijk heeft aangetoond. De reden dat de pandemie leidde tot een wijdverspreide, aanhoudende verstoring op internationaal niveau was echter vooral dat zoveel bedrijven erdoor werden verrast. Om te kunnen begrijpen waarom zij de crisis niet zagen aankomen en waarom ze niet in staat waren snel te reageren, moeten we het onderwerp risicobeheer onder de loep te nemen. Zo komen we op het onderwerp supply chain resilience.

Klassieke aanpak van risicobeheer voldoet niet meer 

De klassieke aanpak van risicobeheer is gebaseerd op het identificeren van mogelijke risico’s, het inschatten van de waarschijnlijkheid en de gevolgen, het stellen van prioriteiten, het bepalen welke acties moeten worden ondernomen om de gevolgen te beperken en het opstellen van een vervolgplan. Dit klinkt mooi en werkt prima bij te voorziene en te voorspellen risico’s. Het is echter gebaseerd op ervaringen uit het verleden en op een statisch wereldbeeld. Beslissingen worden gebaseerd op eerdere gebeurtenissen en bestaande kennis. In de volatiele, onzekere, complexe en onduidelijke (VUCA) wereld van nu voldoet deze aanpak niet meer in veel gevallen.

Wat nodig is, is begrip van wat er gebeurt in de keten en haar omgeving zodat we ons kunnen voorbereiden op wat we níet weten – zelfs op ‘onbekende onbekenden’, de ’black swans’. Pas dan zijn we flexibel genoeg om direct te reageren op wat de wereld ons voor de voeten werpt. Het goede nieuws is dat veerkracht en actief risicobeheer hand in hand gaan.  

Herken de waarschuwingssignalen 

Uiteindelijk draait een actieve aanpak van risicobeheer om het zo vroeg mogelijk kunnen herkennen van naderende risico’s, uit iedere richting. In 2015 introduceerde Sheffi ‘tijdige signalering’ als derde aspect van risicobeheer, naast verstoringskans en consequentie. De relevantie hiervan werd duidelijk zichtbaar tijdens de pandemie – de bedrijven die het meest succesvol uit de crisis kwamen, zijn organisaties die in staat waren vooruit te kijken en de signalen van een naderende verstoring herkenden. Hierdoor wonnen ze kostbare tijd waarin ze de potentiële impact konden afwegen en de noodzakelijke maatregelen konden nemen.  

 

In de volatiele, onzekere, complexe en onduidelijke (VUCA) wereld van nu voldoet de klassieke aanpak niet meer. 

Het belang van samenwerking  

Dit alles betekent dat samenwerking binnen je gehele ecosysteem belangrijker is dan ooit. Je moet steeds informatie uitwisselen met meerdere lagen van leveranciers en andere partners wereldwijd, in een soort ‘systeem voor vroegtijdige signalering’. Op deze wijze merk je kleine veranderingen eerder op en kun je de juiste beslissingen nemen, zoals op- of afschalen, en opslingereffecten vermijden.

Modelleren kan helpen bij het voorspellen van de effecten op de supply chain waardoor je sneller kunt reageren. En het IBP-proces is een perfect raamwerk voor het anticiperen op alle mogelijke onzekerheden die voor je liggen. Het helpt je bij scenarioplanning, de onderliggende aannames en bij het inschatten van de potentiële risico’s en bij het maken van de juiste afwegingen.

Download gids: Bouwen aan een veerkrachtige waardeketen

Kom sneller en sterker terug met supply chain resilience

Hoewel niemand zich volledig had kunnen wapenen tegen de ongeëvenaarde verstoring door de corona-uitbraak, veerden vooruitstrevende organisaties met een actieve aanpak voor risicobeheer sneller en sterker terug dan hun concurrenten. Nieuwe stappen zetten op het gebied van risicobeheer en de weerbaarheid van de supply chain vergroten, betekent een lifestyle-aanpassing. Maar als dit een verbetering betekent van je vermogen tot anticiperen op zowel ‘bekende’ als ‘onbekende’ risico’s en van je flexibiliteit, zodat je de impact kunt minimaliseren – en wellicht zelfs kunt ombuigen in jouw voordeel – is dat toch zeker de moeite waard?

Neem gerust contact met mij op en ontdek hoe je de veerkracht van je supply chain kunt verbeteren door de implementatie van IBP of op andere wijze, of download onze whitepaper: 'Bouwen aan een veerkrachtige waardeketen'.

Lees meer blogs over resilience:

 

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein