<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

S&OP softwareselectie 2.0: de wereld is veranderd

S&OP softwareselectie 2.0: de wereld is veranderd

De keuze voor een nieuwe S&OP-oplossing heeft grote implicaties. Een verkeerde of suboptimale selectie heeft gevolgen voor het implementatietraject en de bedrijfsvoering voor vele jaren. De potentiële impact, positief of negatief, staat in het algemeen in geen verhouding tot de tijd en investering in een professioneel selectietraject.

Je zou kunnen denken dat de aanpak voor het selecteren van software niet fundamenteel is veranderd. Evalueer en herontwerp waar nodig de te ondersteunen processen, stel functionele, technische en leverancierseisen op en vergelijk die met de mogelijkheden van een database met mogelijke oplossingen. Niets nieuws onder de zon tot zover, toch? Maar waarom verdient en krijgt dit onderwerp recent dan toch zoveel aandacht?

Verander(en)de wereld

De complexiteit en kwetsbaarheid van veel supply chains is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Tegelijkertijd is de marktvraag in veel categorieën onvoorspelbaarder en volatieler geworden, in 2020 in hoge mate versterkt door COVID. Door de kredietcrisis die ons mogelijk te wachten staat zal de druk op werkkapitaal toenemen, wat de eisen aan supply chain management verder zal doen aanscherpen.

S&OP-processen moeten zich aanpassen aan deze nieuwe wereld. Het extrapoleren van historische data om de verwachte vraag voor de komende maanden te genereren volstond misschien zolang het “business as usual” was, maar schiet tekort in deze nieuwe wereld. Voor een check op alleen de interne bottlenecks geldt in veel ketens iets vergelijkbaars: heb je de echte pijnpunten zo wel in de gaten?

S&OP zal meer moeten focussen op Supply Chain Resilience, flexibiliteit en responsiviteit. Analyseren van extremere demand en supply scenario’s wordt routine, net als het in kaart brengen van kansen en risico’s in lange, internationale ketens. Het modelleren van de bullwhip in automotive supply chains is hiervan een prachtig voorbeeld; het leverde DSM in de vorige crisis tientallen miljoenen op!

Breder en dieper aanbod van S&OP software

SOP software selecit

Het aanbod van S&OP software is in dezelfde periode sterk gegroeid en daarmee ook het aantal aanbieders dat een S&OP-proces in een specifieke situatie zou kunnen ondersteunen. Dat is positief, want zo is er vrijwel altijd wel een goede oplossing te vinden. Naast kansen biedt dit ook extra uitdagingen: ogenschijnlijk vergelijkbare oplossingen kunnen onder de motorkap sterk verschillen, met consequenties voor de effectiviteit, flexibiliteit, het gebruiksgemak en daarmee ook de acceptatie.

Belangrijker dan de groei in de breedte is de snel toenemende diepgang van geavanceerde S&OP-oplossingen. Eisen als aggregatie-disaggregatiemogelijkheden op producten, klanten en resources, scenario-analyses, multi-horizon planning en S&OP workflows zijn nog steeds belangrijk maar nauwelijks nog onderscheidend. Hier bovenop komt nu een lange lijst van mogelijkheden zoals driver based forecasting, integratie van externe data, demand sensing, sell-out based demand planning, advanced scenario & concurrent planning, bandwidth forecasting, advanced analytics, derived digital twins, etc.

Begint het u al te duizelen? De kunst is om de lege buzzwords te onderscheiden van de technologieën die echt waarde kunnen toevoegen voor uw specifieke situatie; en dat konden er wel eens meer zijn dan u dacht!

Gevolgen voor S&OP softwareselectie

Het diepere aanbod heeft gevolgen voor de manier waarop je een optimaal selectietraject opzet. Met de traditionele manier van softwareselectie alleen komen de geavanceerde technologieën waarschijnlijk niet snel in beeld. Daarmee zal je waarschijnlijk geen echt foute keuzes maken, maar loop je wel het grote risico om belangrijke nieuwe technologieën te missen. Jammer, want zo blijf je voor langere tijd hangen in de oude wereld; achteraf corrigeren is doorgaans helaas nauwelijks haalbaar.

Hoe dan wel? De oplossing is een combinatie van “Demand Pull”, ofwel selectie op functionele en technische eisen, en “Technology Push”: bepalen welke nieuwe technologieën het S&OP-proces kunnen verrijken en daarmee echt waarde voor het bedrijf kunnen genereren.

S&OP subway map routekaart van strategie naar planning

Hoe houd je het toch snel en effectief?

De combinatie van een veranderende wereld, verhoogde eisen en een groter en vooral dieper aanbod maakt de optimale keuze voor een S&OP-oplossing dus belangrijker en complexer dan voorheen. De kans op echte foute keuzes is weliswaar kleiner geworden, maar de kans dat je belangrijke nieuwe technologieën mist is nu groter dan ooit. Hoe kom je dan toch snel en effectief tot een optimale selectie?

Gelukkig hoeven we niet alle oude wijsheden overboord te zetten. In het artikel “De DNA van S&OP Software” (in onze S&OP/IBP Special) wordt een aanpak beschreven waarmee in een vroeg stadium een voorselectie wordt gemaakt op basis van een beperkt aantal kerncriteria. De nieuwe uitdaging is om deze aanpak te combineren met kennis, inspiratiesessies en workshops over nieuwe technologieën en ontwikkelingen en vooral om vervolgens te bepalen welke relevant en haalbaar zijn voor uw specifieke situatie.

Met de beschreven duale aanpak kun je een ellenlang selectieproces voorkomen, zonder het risico te lopen dat je jarenlang opgescheept zit met functionele maar achterhaalde software. Wat blijft is de eis van een uitstekend inzicht in de markt van S&OP software. Door het grotere aanbod en de snelle technologische ontwikkelingen is dat inzicht nu belangrijker dan ooit!

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein