<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

S&OP: Start with Why… and Who!

Waarom zijn sommige organisaties wel succesvol en anderen niet? In zijn beroemde Tedtalk ‘Start with why’ (www.tedtalk.com) legt Simon Sinek zijn model ‘The Golden Circle’ uit waarin hij betoogt dat organisaties en mensen op drie niveaus opereren: wat je doet (what), hoe je het doet (how) en waarom je het doet (why). Zijn stelling is dat meestal de derde vraag onderbelicht blijft en daarmee écht succes uitblijft. Zo is het ook met S&OP, waarbij ik nog een dimensie zou willen toevoegen: start with Why… and Who.

WhyHowWhatWho

S&OP trajecten beginnen vaak met de what-vraag: wat gaan we plannen, wat wordt de planningshorizon, wat is het benodigde detailniveau? Ook wordt nog wel nagedacht over de how-vraag: hoe wordt de meeting cyclus, hoe gaan we de data vergaren, hoe gaan we de processen inrichten? De echte kernvraag wordt vaak niet of onvolledig beantwoord; namelijk de why-vraag. Waarom hebben we S&OP eigenlijk nodig: wat moet het opleveren, waar werken we naar toe? Eigenlijk kan een S&OP traject alleen maar succesvol zijn als deze why-vraag klip-en-klaar is beantwoord.

Echter, de why-vraag beantwoorden is bij S&OP nog niet zo eenvoudig. Simpelweg omdat er verschillende why’s zijn! Dit leidt niet zelden tot onbegrip en Babylonische spraakverwarringen. Aangezien S&OP een multi-disciplinair proces is zou ik dan ook de who-vraag willen toevoegen aan Sinek’s model. Dus: Start with Why and Who. Zo kunnen de belangen en doelen van een centrale inkoopafdeling wel eens heel anders zijn dan die van een lokale business unit. En een Productiedirecteur heeft over het algemeen toch een wat andere focus en insteek dan een Financieel directeur. Voor S&OP is het cruciaal deze verschillende invalshoeken en belangen van S&OP deelnemers transparant te maken. Van daaruit kan het proces dan verder ingericht worden.

Zorg dus bij S&OP dat er een duidelijk onderscheid is tussen de verschillende belanghebbenden en stel hun doelen vast (Why en Who). Op basis hiervan kunnen het proces (How) en de uiteindelijke activiteiten en hulpmiddelen vastgesteld worden (What). Dus om met een variant op Sinek te spreken: Start with the Why and Who!

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein