<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Wij weer aan het werk, de files nog met vakantie

Wij weer aan het werk, de files nog met vakantie

Aan het begin van de Coranacrisis en de algehele lock down zijn alle files in Nederland verdwenen als sneeuw voor de zon. Inmiddels is de lock down voorbij, en gaan mensen weer meer en meer naar kantoor. Hoewel er ook nog veel thuis wordt gewerkt, blijkt uit gegevens van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens dat het wegverkeer weer vrijwel terug is op het niveau van voor de crisis. Het grote verschil is dat dit jaar met het eindigen van de vakantieperiode het filevrij rijden niet is geëindigd. Nog steeds zijn er amper files. Hoe kan dat?

Het antwoord op deze vraag is te vinden door te kijken naar de spreiding van het verkeer over de dag heen. Hoewel totale verkeersdruk weer vrijwel op het pre-Corona niveau ligt, is in de spits is de verkeersdrukte nog steeds ca 15% lager. Daar staat tegenover dat de drukte op de “restdag” iets hoger is.

De les die hieruit te trekken is, is dat door het verkeersaanbod te spreiden waardoor er minder variatie over de dag in het aanbod is, we meer ruimte op de weg hebben gekregen.

 

Een tweede factor die de variatie in het verkeersaanbod heeft verminderd, is dat er nog steeds iets minder vrachtverkeer is dan voor het begin van de crisis. Vrachtwagens rijden over het algemeen iets langzamer dan personenauto’s. Minder vrachtwagens betekent dus minder variatie in de snelheden op de weg. En daardoor wordt door de doorstroming beter, en hebben we meer ruimte op de weg.

Hetzelfde principe geldt in supply chain management: als er minder variatie is, is totale productie capaciteit groter. Een gelijkmatige vraag is eenvoudiger om aan te voldoen dan een grillige vraag.

In dit Corona tijdperk leren we dat er veel meer mogelijk is dan we dachten, met name op het gebied van thuis werken, on line vergaderen enz. Wie had ooit gedacht dat we door wat meer thuis te werken en op andere tijden naar kantoor te rijden, zoveel files zouden kunnen voorkomen? Maar toch zien we dat het kan!

Zou ook deze les door te trekken zijn naar supply chain management? Dat er grote verbetering in de doorstroming in uw keten te bereiken is met maatregelen die moeilijk lijken maar achteraf relatief simpel zijn?

Mijn ervaring is dat dit inderdaad zo is. Door gericht op zoek te gaan naar de bron van onnodige variatie kunnen met kleine aanpassingen in bijvoorbeeld het portfolio, vraagvoorspelling of productie frequentie, grote verbeteringen behaald worden. De moeite waard om te onderzoeken!

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein