Demand Driven: DDMRP of DDSCM?

De term DDMRP waart rond sinds 2011 en krijgt de laatste paar jaren veel aandacht. De beloftes zijn groot: hogere service levels, voorraadreducties van 30-40%, kortere levertijden (tot 80% reductie!) en minimale kosten. Beginnen de ramen bij uw Supply Chain afdeling al te beslaan?

DDMRP stoelt op het feit dat variabiliteit slecht is voor de prestaties van een systeem, b.v. een productielijn of een distributiesysteem. Het maakt vervolgens gebruik van slimme voorraadbuffers op specifieke ontkoppelpunten, waardoor de variabiliteit wordt gereduceerd. Mooi, want iedereen kent de nervositeit van slecht ingerichte MRP-systemen en de bullwhip  die al snel ontstaat in klassiek bestuurde multi-echelon supply chains.

DDMRP is op de kaart gezet door het Demand Driven Institute met eigen congressen, bekende goeroes als sponsoren en softwarecertificeringen. Eindeloos preken oprichters van dit instituut tegen wie het maar horen wil. Knap gedaan, maar toch is het proces nog maar heel beperkt omarmd in de supply chain-wereld. Is het dan toch weer zo’n hype die wel weer overwaait? Dat zou jammer zijn voor deze interessante techniek en zeker niet nodig. Wel zijn er volgens ons twee aanwijsbare redenen waarom DDMRP nog niet echt doorpakt.

Probleem 1: dogmatiek

DDMRP-predikanten verheffen het bijna tot een religie, inclusief de bijbehorende dogmatiek. Zalig als je al tot de bekeerden behoort, maar lastig als je meer een kat-uit-de-boom-kijktype bent. Zo zou je met DDMRP “niet meer hoeven te vertrouwen op onbetrouwbare forecasts”. Fantastisch nieuws natuurlijk, behoudens dat wel ineens de term “ADU” ofwel “Average Daily Usage” opdoemt. Leg mij het verschil maar eens uit met een forecast die gewoon het gemiddelde is van de afgelopen periodes? Als we die ADU vervolgens in “DDS&OP” ook nog gaan manipuleren om b.v. pre-builds aan te sturen dan wordt de atheïst in mij langzaam alert…

Probleem 2: toepasbaarheid

DDscm huis

Niemand beweert dat DDMRP past in alle situaties, maar de sterke suggestie is wel dat de toepasbaarheid zeer breed is. En dat voor een eenvoudige techniek die je inclusief gecertificeerde standaardsoftware in vijf stappen kunt implementeren. Dezelfde standaard oplossing voor job shops, chemie, farma, …? Zo eenvoudig kunnen we 50 jaar gedifferentieerde supply chain theorie toch niet opzijschuiven?

En zo is het dus ook niet. DDMRP is een interessant proces met een paar slimme principes, dat mooie resultaten kan geven in specifieke situaties. Zo mag de vraag wel variëren maar moet die gemiddeld behoorlijk constant zijn, want dan blijft die ADU wel kloppen. Is dat niet het geval dan zal je al snel handmatig moeten ingrijpen en begint de dogmatiek te knellen.  En zo is er een lijst met voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat standaard DDMRP echt waarde kan toevoegen.

De krenten uit de pap

Hoe dan wel? De oplossing is zoals te verwachten minder standaard dan de predikanten willen doen geloven. Eerst maar eens starten met de vraag of u last heeft van de problemen die met DDMRP op te lossen zijn. Vervolgens moet worden bepaald of standaard DDMRP in uw specifieke situatie zou kunnen werken. Bij twee positieve antwoorden kan de kogel door de kerk en kunt u aan de slag. Bingo!

In veel gevallen zal één van de twee antwoorden echter niet volmondig ja zijn. Geen paniek, al wordt er nu wel een beroep gedaan op creativiteit en inzicht in het dynamisch gedrag van supply chains. In plaats van een standaard oplossing zoals DDMRP verdient dan de structurele aanpak van Demand Driven Supply Chain Management  (DDSCM) de voorkeur.

DDSCM start met het helder definiëren van de doelstellingen: welk probleem willen we eigenlijk oplossen en waardoor wordt dit veroorzaakt? Vervolgens worden op een logische manier elementen uit de Demand Driven gereedschapskist geselecteerd, zoals dynamische buffers, capaciteitsvoorraden, werklastbeheersing, sprinttijden etc. Met de systematische aanpak van DDSCM kun je wèl oplossingen vinden voor de meest uiteenlopende supply chains in vrijwel alle industriesegmenten. De belofte vervuld dus, maar niet zo standaard als soms gesuggereerd. Zo eenvoudig is de wereld nu eenmaal niet.

Conclusies

DDSCM is een bijzonder krachtige aanpak en is ook breed toepasbaar. De specifieke DDMRP-oplossing is standaard en eenvoudiger, maar is daardoor niet alom toepasbaar. Laat u dus niet verleiden tot een dogmatische oplossing voor iets wat misschien niet eens uw probleem is! Het antwoord is om de krenten uit de pap te vissen en zo te combineren dat het totaal wel past bij uw situatie. Om zo het probleem te adresseren dat u voor ogen had!

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein