<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Dit is Demand Driven SCM - deel 4

In deel drie van dit vierluik is helder geworden wat DDSCM is en waarom u het zou moeten willen. De vraag die nu resteert is hoe DDSCM u concreet kan helpen.

Schijf van Vijf van DDSCM

Om u te helpen te komen tot uw eigen DDSCM verbeterstrategie en oplossingen hebben wij voor u de Schijf van Vijf van DDSCM ontwikkeld. De Schijf van Vijf is gestoeld op de grondwetten van supply chain physics (Hopp and Spearman, 2000) en bevat vijf complementaire richtlijnen cq ontwerpprincipes.

  1. Elimineer onnodige variatie in vraag en aanbod
  2. Absorbeer onvoorspelbare variatie met voorraad en tijd
  3. Volg voorspelbare variatie met potentiele flexibiliteit en effectieve besluitvorming
  4. Voorkom overbelasting met werklastbeheersing en overcapaciteit op strategische lokaties
  5. Elimineer verspilling van capaciteit, voorraad en tijd

Schijf van vijfSamen zijn de vijf richtlijnen gericht op het verkorten van reactietijden én elimineren van onnodige variatie en onzekerheid teneinde uit de Planningsmismatch te ontsnappen. Enerzijds zijn de richtlijnen bedoeld om u inspireren tot uw eigen Demand Driven verbeterstrategie en oplossingen en anderzijds kunt u ze gebruiken om te toetsen of uw verbetermaatregelen u daadwerkelijk uit de Planningsmismatch zullen helpen.

Bij toepassing van de Schijf van Vijf is het overigens essentieel onderscheid te maken tussen nodig en onnodig cq goed en slecht. Voor het slechten van deze afweging verwijzen we u naar wat uw eindklant nodig heeft en wanneer uw eindklant dat wil. Nodig en goed zijn variatie en buffergebruik die hieraan positief bijdragen. Van onnodig, fout en verspilling is sprake als dit niet het geval is.

DDSCM staat op doorbreken

De laatste tijd zien we gelukkig steeds meer bedrijven die zich niet langer neerleggen bij hun afhankelijkheid van onbetrouwbare voorspellingen en plannen. Bewust van de beperking van voorspellen en plannen, zeker als het details betreft in de toekomst, hebben ze in een of andere vorm gekozen voor DDSCM. De resultaten zijn verbluffend. Zonder uitzondering beter en goedkoper met minder gedoe! Denk daarbij natuurlijk aan Zara en Apple, maar dichter bij huis ook aan Auping, Enexis, Shell, Stedin en Liander (zie kader).

Met de toenemende aandacht voor DDSCM neemt ook de aandacht toe voor Demand Driven besturingsconcepten. Deze varieren van Repetitive Flexible Scheduling tot Scrum en van Drum Buffer Rope tot Polca. Meest in het oogspringend is wellicht DDMRP, dat onlangs zelfs door SAP is omarmd. Onderling verschillend omdat ze zijn ontwikkeld voor toepassing in verschillende situaties hebben ze gemeen hebben dat ze op de een of andere manier zijn gestoeld op demand driven principes.

Komend decennium zal het aantal bedrijven dat actief probeert aan de planningsmismatch te ontsnappen, al dan niet onder de noemer DDSCM, ongetwijfeld een enorme vlucht nemen. Het is natuurlijk geheel aan u om te besluiten daar wel of niet deel van uit te maken. Maar besef wel dat als u afziet van DDSCM, u speelbal blijft van de Planningsmismatch en uw resultaat in handen legt van onbetrouwbare voorspellingen en plannen. Maak uw borst maar nat!

Dit was het vierde deel van ons vierluik over Demand Driven SCM. Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met Alex Tjalsma via a.tjalsma@involvation.com

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein