<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Grip op projecten? Ontkom aan de planningsmismatch!

Op de raffinaderij van Shell Pernis verzamelde zich maandag 4 juni jl een bont gezelschap van Supply Chain professionals voor een inspiratiesessie “grip op projecten”. Alhoewel werkzaam voor zeer uiteenlopende bedrijven, waaronder machinebouwers, onderhoudsbedrijven en netbeheerders, bleek al snel dat de deelnemers elkaar konden vinden in hun gemeenschappelijke uitdaging “meer projecten tijdig af te ronden tegen lagere kosten en met minder gedoe”.

Ofoto: Marco van Middelkoop/Aerophoto-Schipholp de raffinaderij van Shell Pernis verzamelde zich maandag 4 juni jl een bont gezelschap van Supply Chain professionals voor een inspiratiesessie “grip op projecten”. Alhoewel werkzaam voor zeer uiteenlopende bedrijven, waaronder machinebouwers, onderhoudsbedrijven en netbeheerders, bleek al snel dat de deelnemers elkaar konden vinden in hun gemeenschappelijke uitdaging “meer projecten tijdig af te ronden tegen lagere kosten en met minder gedoe”.
 

Na een korte introductie van Shell Pernis werden de gasten getrakteerd op de boeiende getuigenissen van  achtereenvolgens Gert-Jan Vos (Manager Planning bij Flowserve Corporation) en Andre de Rooij (Organisatie Ontwikkeling bij Shell Europe) over hun persoonlijke ervaringen bij het succesvol grip krijgen op hun projecten.

 

foto: Marco van Middelkoop/Aerophoto-Schiphol

Alhoewel zowel aanpak als gekozen oplossingen bleken te verschillen was er ook een duidelijke overeenkomst. Zowel Flowserve als Shell hadden namelijk afscheid genomen van klassiek milestone planning in combinatie met sturing op lokale efficiency en betrouwbaarheid. Beide organisaties waren onafhankelijk van elkaar tot de conclusie gekomen dat het jarenlang vasthouden aan deze methodiek niet de oplossing was voor, maar juist de oorzaak van levertijdoverschrijdingen, hoge kosten en stress. Beide organisaties hebben in plaats daarvan nu gekozen voor werklastbeheersing op basis van actuele uniforme prioriteiten en capaciteitsmanagement op basis van volumedata. Met name de door beide organisaties gekozen visualisatie in een zogenaamde fever chart kon in het publiek op veel bijval rekenen.

planningsmismatch

In de afsluiting door Alex Tjalsma (partner/consultant Involvation) bleek dat beide organisaties met hun nieuwe projectaanpak succesvol hadden weten te ontkomen aan de zogenaamde ‘plannings-mismatch’. Een veel voorkomende en herkenbare situatie waarin al vroeg beslissingen moeten worden genomen terwijl betrouwbare informatie nog ontbreekt.  Een recept voor misalignment en teleurstellingen. Feitelijk het onvermijdbare gevolg van het zelf gekozen model, maar vaak ten onrechte geweten aan gedrag en cultuur. De verhalen van Flowserve en Shell illustreren dat als je wilt, je kunt ontkomen aan deze mismatch. Niet door de symptomen aan te pakken, maar de hoofdoorzaak. Eigenlijk niet eens zo moeilijk, wel anders.

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein