<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

S&OP: Sales, Operations & …Purchasing?

S&OP: Sales, Operations & …Purchasing?

Supply chain blogs en artikelen beginnen al jaren steevast met het benoemen van de veranderende wereld. Er is ook nogal wat aan de hand en zelfs de oorzaken veranderen: konden we de toegenomen onzekerheid en volatiliteit voorheen nog wijten aan de veranderende consument, recenter zijn Corona, Suez en Oekraïne de boosdoeners en wie weet wat ons straks weer te wachten staat. Verstoorde ketens en gaten in vraag en aanbod hebben grote en vooral langdurige gevolgen, zeker voor lange internationale ketens. Hoe langer de supply chain hoe sterker de bullwhip, waardoor we zelfs van een verstoring van minder dan een week door de Ever Given maandenlang plezier hebben gehad.

Technologie lost alles op

De standaard aangehaalde remedie om met al deze onzekerheden om te gaan is automatisering. Artificial Intelligence en vooral Machine Learning zijn krachtige technieken die nu al in veel standaard supply chain planningsplatforms ingebouwd zijn, met een toenemend scala aan nuttige praktische toepassingen. De early adopters weten met digital planning al veel voordelen te behalen.

…of toch niet?

Digital Planning gaat hierdoor een nog sterkere rol spelen dan het al doet, en de wereld van supply chain software ziet er over vijf jaar volledig anders uit. Technologie alleen is echter zelden het volledige antwoord op nieuwe uitdagingen en ook nu is dat niet het geval. Veel machine learning toepassingen richten zich op het nauwkeuriger voorspellen van de vraag, door slim gebruik te maken van indicatoren (“driver based forecasting”). Heel krachtig, maar de grote verstoringen van de afgelopen jaren zaten niet aan de vraag- maar aan de supply-kant: onderbroken aanvoerketens, materiaal- en onderdeeltekorten en daardoor soms zeer sterk gestegen prijzen. Machine Learning gaat dat niet voor ons oplossen.

Supply Chain Resilience

Naast het slim gebruikmaken van nieuwe technologie is er dus meer nodig, en dit is waar “Supply Chain Resilience” (veerkracht) om de hoek komt kijken. Supply Chain Resilience richt zich op de inrichting en besturing van de “end-to-end” keten, identificeert kwetsbaarheden en neemt structurele maatregelen om deze te ondervangen. Denk hierbij aan slimme buffers, back-up faciliteiten en processen die dit continu monitoren en waar nodig ingrijpen. Het mag zelfs wat kosten tegenwoordig.

Om Supply Chain Resilience te borgen is een gedisciplineerd proces nodig waar de juiste functies routinematig aan tafel zitten. Dit is waar S&OP een perfect platform biedt, want dat is een al bestaand proces waar alle functies al minimaal maandelijks een consensusplan afspreken.

Meer lezen over het borgen van Resilience in je supply chain? Lees onze blogpost over ‘Resilience as a lifestyle’.

Grotere rol van Inkoop in S&OP

Alle functies? Nou nee, want voor beslissingen over de “end-to-end” keten ontbreekt in S&OP in veel gevallen één cruciale functie: Inkoop. Waar in de meeste S&OP processen de (vaak impliciete) aanname gold dat materialen en componenten altijd wel beschikbaar waren, laten de recente grote verstoringen zien dat dat niet langer het geval is. Met soms enorme gevolgen, zoals bijvoorbeeld de automobielindustrie die nu ervaart.

Technologie gaat zeker een steeds grotere rol spelen, ook om de upstream-problemen te adresseren. Zo kunnen “Digital Twins” perfect beslissingen ondersteunen door snel scenario’s te analyseren. Maar eerst moet het proces op orde zijn: Supply Chain Resilience, ingebakken in het S&OP proces, met Inkoop stevig aan tafel.

Meer weten over Supply Chain Resilience? Neem gerust contact met mij op of lees onze whitepaper.

 

Download gids: Bouwen aan een veerkrachtige waardeketen

 

Dit artikel is geschreven voor Supply Chain Magazine. 

Everything should be made as simple as possible, but not simpler
einstein
Albert Einstein