<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

S&OP op Oosterse wijze

gepubliceerdinscm

‘Het is twee voor twaalf, en wij blijven navelstaren!’, aldus een van de deelnemers onlangs tijdens het S&OP-miniseminar bij Arla Foods in Nijkerk. Even daarvoor sprak Lourens Schouwink, CFO Samsung Benelux, over hun ambities en aanpak. Een deel van zijn toehoorders in vertwijfeling achterlatend.

Samsung blijkt onverminderd op oorlogspad. Nadat ze het in het afgelopen decennium tot marktleider hebben geschopt van onder meer side by side koelkasten, flat-screen televisies en mobieltjes, hebben ze nu het vizier gericht op groene technologie en gezondheid. En als Samsung iets wil, dan pakken ze het. Uit Schouwink’s optreden sprak dan ook geen enkele twijfel. Arrogant? Misschien. Zelfbewust? Zeker. Zelfgenoegzaam? Verre van.

How to eat an elephant?

Dat je zonder visie stuurloos bent hoeft geen betoog. Tot voor kort gold dat ook voor the road to succes: in kleine beheersbare stappen. Of zoals Oger Lusink, Neerlands pakkenkoning, onlangs antwoordde toen hem werd gevraagd naar de sleutel tot zijn succes: ‘Think big, act small’. Samsung lijkt deze theorie echter te logenstraffen. Samsung jaagt haar doelen immers na met zevenmijlslaarzen.

Big man

Think big, act small. De vraag is: wat is small? Voor mijn beppe was Sneek de grote stad. Kom je uit Seoul dan is Amsterdam een dorp. Maat is relatief. Ben je klein dan moet je je behelpen met kleine sprongen. Ben je groot dan kun je grote sprongen maken. Of zoals Confucius het stelde ‘Man with head in cloud cannot have feet on ground…..unless very big man’. Blijkbaar is Samsung zo’n very big man. Het maken van grote sprongen lijkt voor Samsung geen probleem. Interessant is de vraag hoe ze een very big man zijn geworden.

Pali pali

Schouwink wijdt het succes aan de Koreaanse volksaard. De term ‘pali pali’, oftewel ‘vlug vlug’, verwijst naar de Koreaanse volksaard. ‘We drive fast, eat fast, do everything fast – we are always in a hurry.’ Koreanen hebben geen veranderworkshops en heidagen nodig om urgentie te creeëren. Urgentie is altijd en overal. Wie wel eens een taxirit heeft gemaakt in Seoul zal dat beamen. Ze rijden als gekken!

pali-paliDiezelfde urgentie vind je ook terug in de manier waarop Samsung wordt geleid. Targets worden top-down bepaald. Leiderschap ‘doesn’t take no for an answer’. Wat sales en operations rest is deze targets te realiseren. Geen consensus maar confirmatie. Niet door forecasts op te poetsen, maar door het gat tussen forecast en target te dichten met concrete maatregelen. Voor sandbagging is simpelweg geen ruimte. Vanzelfsprekend gaat dit alles, ook geheel volgens de volksaard, in eendrachtige samenwerking op de pali pali manier.

Het gevolg is een enorm sprongkracht. En als je ver kunt springen, kan je grote sprongen maken. Voor toeschouwers onvoorspelbaar groot, voor Samsung klein genoeg om haalbaar te zijn.

S&OP mindset

Samsung bewijst: succesvol S&OP is geen proces, S&OP is een mindset. Dat Sales en Operations moeten samenwerken is een open deur. Of het gebeurt is afhankelijk van de commitment gezamenlijk het gestelde doel te halen. Urgentie is daarvoor een voorwaarde. Meetings, agenda’s, actielijsten en IT slechts hulpmiddelen. Of zoals Erik Brouwer, director SCM North Western Europe bij Perfetti van Melle, het verwoordde: ‘Waarom maken we het zo ingewikkeld? Sloop de muren en beperk je tot de essentie, de kortste weg naar het doel.’

Naar de reactie van Schouwink’s publiek te meten, kunnen we daar in het Westen nog een behoorlijk portie pali pali bij gebruiken. Liever vandaag dan morgen. Wat mij betreft dan wel zonder het bijbehorende weggedrag.

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein