<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Succesvol veranderen met het Change Compass

Change is the law of life...

‘Change is the law of life...’ sprak John F. Kennedy in 1963 tijdens een van zijn speeches. Deze beroemde uitspraak geldt voor organisaties in de huidige tijd meer dan ooit. Organisaties acteren in een steeds sneller veranderende omgeving en zijn voortdurend bezig met veranderen of zouden dat moeten zijn. Dat is niet eenvoudig; succesvol veranderen volstaat niet met een vast omlijnde aanpak. Wat maakt een veranderaanpak succesvol?

4 kritische veranderelementen

Succesvol veranderen in organisaties betekent slim schakelen op 4 kritische veranderelementen:

  1. Meaning – Strategie  & doel
  2. Logic - Processen & structuur
  3. Willingness – Gedrag & motivatie
  4. Ability - Competenties & vaardigheden

Change modelDe harde kant van veranderen is nog wel te doen; met strategie, processen en structuur zijn veel organisaties vertrouwd. De zachtere kant van veranderen is lastiger grip op te krijgen; gedrag, motivatie en competenties gaan over de menskant van veranderen en zijn lastig te adresseren.

De kunst is om de vier veranderelementen in samenhang te bekijken, vast te stellen wat de meeste aandacht behoeft en vervolgens de juiste acties uit te zetten. Slim schakelen op vier fronten dus, integraal. Zo kan een effectieve  verandergaanpak  opgesteld worden. Deze verschilt per organisatie, afhankelijk van de omstandigheden.

Change Compass

Change Compass geeft richting

 

Hoe bepaal je nou de juiste volgorde in deze element en waar stel je de prioriteiten? Afgelopen jaren ben ik betrokken geweest bij veel supply chain projecten met een stevig veranderkundig karakter. Binnen Involvation hebben we het ‘Change Compass’ opgesteld, wat hierin ondersteund. De vier elementen zijn hierin verder uitgewerkt om zo op een gestructureerde manier te bepalen welke elementen het meeste aandacht nodig hebben.  Dit vormt de basis voor een succesvolle verandering.

Alleen met een integrale aanpak met evenwichtige aandacht voor voor de vier veranderelementen kan de gewenste verandering ook echt gerealiseerd worden!

Meer weten over het Change Compass en effectief veranderen? j.scheepers@involvation.com

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein