<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Publicaties

S&OP en IBP capability building en de rol van serious gaming


Van S&OP kun je stellen dat het invoeren ervan eenvoudig maar niet gemakkelijk is. In essentie is het proces geen rocket science; het balanceren van vraag en aanbod op de korte en vooral middellange termijn zou toch niet al te moeilijk moeten zijn, al wijst de praktijk toch vaak anders uit en blijkt vooral het op orde krijgen van data lang niet altijd triviaal. De grootste uitdaging is en blijft in veel gevallen echter het creëren van een...

Demand Driven: DDMRP of DDSCM?


De term DDMRP waart rond sinds 2011 en krijgt de laatste paar jaren veel aandacht. De beloftes zijn groot: hogere service levels, voorraadreducties van 30-40%, kortere levertijden (tot 80% reductie!) en minimale kosten. Beginnen de ramen bij uw Supply Chain afdeling al te beslaan? DDMRP stoelt op het feit dat variabiliteit slecht is voor de prestaties van een systeem, b.v. een productielijn of een distributiesysteem. Het maakt vervolgens...

Supply Chain leren naar een nieuwe dimensie


Involvation heeft met The Value Chain Academy een leerconcept ontwikkeld dat uniek is. Per klant wordt een leerpad op maat gemaakt voor de bestaande leerbehoefte en doelgroep. Dit kan een eenmalig kort traject zijn tot en met een wereldwijde volledige interne Supply Chain Academy (wat we bijvoorbeeld voor één klant al meer dan zes jaar doen). Een leerpad bestaat uit een geselecteerd aantal componenten. Van e-learning tot case studies, van games...

De kleuren van customer service


In mijn vorige blog had ik het over de kleuren geel en blauw; twee gedragsstijlen uit het DISC profiel. Blauw gedrag kenmerkt zich door oog voor details, nauwkeurigheid en voorzichtigheid, terwijl geel gedrag zich uit in initiatieven nemen, een korte aandachtsboog, creativiteit en veel interactie met anderen. Rood en groen: elkaars tegenpolen Nu wil ik de twee andere kleuren uit de DISC kleurenprofielen onder de loep nemen: rood en groen. De...

Lerend bedrijf helpt war for talent te winnen


De war for talent is nog lang niet voorbij. Hoe ga je daar als organisatie mee om? Hoe zorg je dat je de juiste mensen binnenkrijgt en aan je bedrijf blijft binden? Alfons Willemsen en Hans van der Drift, partners van Involvation, geven hun visie op de war for talent.

Succesvol veranderen met het Change Compass


Change is the law of life... ‘Change is the law of life...’ sprak John F. Kennedy in 1963 tijdens een van zijn speeches. Deze beroemde uitspraak geldt voor organisaties in de huidige tijd meer dan ooit. Organisaties acteren in een steeds sneller veranderende omgeving en zijn voortdurend bezig met veranderen of zouden dat moeten zijn. Dat is niet eenvoudig; succesvol veranderen volstaat niet met een vast omlijnde aanpak. Wat maakt een...

Plannen in het schemerlicht


De laatste tijd zijn veel artikelen verschenen over no-touch planning en lights-out planning. De eerste vraag die bij mij opkomt, is of het überhaupt mogelijk is om een planning te bereiken waar geen tussenkomst meer noodzakelijk is. De tweede vraag is of het wenselijk is. Kunnen? Zelf geloof ik niet dat volledig geautomatiseerd plannen mogelijk is. In het briljante boek Prediction Machines door Agrawal, Gans en Goldfarb uit 2018 wordt...

Als blauw en geel elkaar ontmoeten


Laatst sprak ik met een supply chain manager: hij was enigszins gefrustreerd omdat hij ondanks een enorme inzet zich niet gewaardeerd voelde door de rest van de organisatie. In zijn team met supply planners zitten zeer professionele en goed gekwalificeerde mensen. Zijn weten wat plannen is, en halen het maximale uit de beschikbare resources en capaciteit. Echter opereren zij in een turbulente omgeving met een overspannen marktvraag. Daardoor...

Hoe meer opbrengst destilleren met S&OP in de Chemie?


Het gemiddelde S&OP proces in de chemische industrie kent een vrij hoge mate van volwassenheid in vergelijking met andere branches. Toch heeft de Chemie zijn uitdagingen bij het ontwikkelen van S&OP naar IBP. Daarbij beschouwen we S&OP als het besluitvormingsproces om zeker te stellen dat het commerciële plan haalbaar is; bij IBP gaat het om het integraal plannen om de financiële doelstellingen van de onderneming te kunnen realiseren. We...

Hoe oogst je succes met S&OP in de agribusiness?


S&OP wordt vaak gezien als een min of meer standaard proces; het start met het afstemmen van een unconstrained vraagplan en daarna is het aan supply planning om een goede productbeschikbaarheid te garanderen. In het geval van grote bottlenecks vormt de S&OP meeting de laatste escalatiestap, waarin alle overgebleven problemen moeten worden geadresseerd. Agribusiness is anders Voor veel bedrijven in de agri sector is dit maar het halve verhaal,...

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein